Recerca

L'activitat d'investigació que desenvolupen els diferents grups de recerca és un dels pilars importants del Departament. Al MIDE hi ha quatre grups consolidats que aborden diverses temàtiques de rellevància social i educativa al voltant de línies de recerca amb llarga trajectòria, sensibles i obertes a les necessitats socials i educatives del moment, àmpliament actualitzades en l’àmbit substantiu i la innovació metodològica.

Grups de recerca

Campus Mundet - Edifici de Llevant, 2a planta - Passeig de la Vall d'Hebron, 171 - 08035 Barcelona
dp.metodes.investigacio@ub.edu Tel: 93 403 50 01 Fax: 93 403 50 11