The main goal of this research line is to develop isotope tools for food fraud prevention. There is the need to protect food products of high quality and cost from possible commercial fraud, by assessing their authenticity and quality: identifying the actual geographical provenance of raw materials, detecting mislabeling or characterizing dietary regime of animal byproducts. Finding a combination of robust scientific techniques for the authentication of high-quality food products would be of immense value for consumers, government agencies and the agri-food industry.


Selected projects

2018-2021 - AMBIECO: Solucions tecnològiques basades en l’economia circular per la millora del perfil ambiental, nutricional, l’autentificació i l’ús d’additius en la elaboració d’embotits i formatges ecològics. ACCIÓ, Agència de Suport a l'Empresa Catalana. Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental. RD17-1-0090. Embotits Salgot, S.A. FBG-310606

2018-2019 - Recerca sobre l’aplicació de la signatura isotòpica de la cervesa com a eina d’identificació de cervesa sense alcohol produïda. Mahou-San Miguel. FBG-309991

2016-2018 - AUTENFOOD: Autenticació, Traçabilitat i Seguretat Alimentària. ACCIÓ, Agència de Suport a l'Empresa Catalana COMRDI15-1-0035-02

2014-2016 - Evaluación de marcadores que permitan distingir la carne de cerdos criados en un sistema de producción ecológica respecto de un sistema convencional: isótopos de carbono, nitrógeno y antibióticos. Embotits Salgot, S.A. FBG-307879