Can Ricart i el patrimoni industrial a Barcelona rep una menció especial dels Premis Ciutat de Barcelona

El llibre Can Ricart i el patrimoni industrial a Barcelona de Salvador Clarós i Ferret, editat per Edicions UB i elaborat amb el suport del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials, ha rebut una menció especial del Premi Ciutat de Barcelona anomenat Agustí Duran i Sanpere d'Història de Barcelona. Aquest llibre explica el que va significar la recuperació del patrimoni industrial de Poblenou i el que ha implicat per la ciutat de Barcelona.

L'obra està recollida a la col·lecció Impactes, la qual és una iniciativa per promoure la reflexió i el debat entorn temes com la valorització de la recerca en Humanitats i les Ciències Socials, la interdisciplinarietat científica o la relació entre la ciutadania i les 

Llibre de Can Ricart i el patrimoni industrial a Barcelona de Salvador Clarós i Ferret

institucions, entre d'altres.

L'obra guanyadora del premi és BARCELONA SUPERMODELO. La complejidad de una transformación social y urbana (1979- 2011), d’Alessandro Scarnato.

El jurat del premi ha estat compost per Francesc Vilanova, que exercí de president, Mercè Tatjer, Marina Picazo, Josep Maria Salrach i Carme Riu.

Des de la Universitat de Barcelona felicitem als guanyadors del premi i de la menció especial i ens comprometem a continuar divulgant qüestions d'interès vinculades a les humanitats i les ciències socials en general i a la transformació de la ciutat i la defensa del seu patrimoni en particular.