Les Ciències Socials i les Humanitats

El Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB, com a promotor de la recerca i la transferència del coneixement, contribuirà a reforçar més les ciències socials i les humanitats, tant en la institució universitària com a l’exterior.

El paper clau de les ciències socials i les humanitats  planteja la necessitat que tinguin un espai que les faci visibles, i fa reflexionar sobre els conceptes que giren entorn de les seves disciplines. Per això, en aquest web, s’obrirà properament un espai dedicat a conceptes i discussió.

Si teniu propostes de temes que considereu que cal abordar en aquest espai, podeu fer-les arribar a través de la bústia de suggeriments