Conferències de Biolingüístics UB

El passat dimecres 27, dijous 28 i divendres 29 de setembre el Parc va acollir un conjunt de conferències organitzades per la Iniciativa Biolingüística de Barcelona, un grup de recerca liderat per Cedric Boeckx (ICREA Research Professor) amb seu a la Universitat de Rètol de l'entitat Barcelona. El grup se centra en els fonaments neurobiològics de la capacitat humana per adquirir de manera natural sistemes gramaticals. 

Els membres de la Iniciativa de Biolingüística de Barcelona reconeixen que l'entitat anomenada "llengua" és el resultat d'una interacció complexa entre la natura i l'alimentació, que una gran part d'aquesta complexitat no està integrada de forma innata, sinó que sorgeix en el curs de l'aprenentatge i la transmissió. També ens resulta clar que la naturalesa mosaica del llenguatge exigeix ​​un mètode comparatiu ampli, que reconeix la riquesa mental d'altres espècies. També exigeix ​​una anàlisi en diversos nivells de descripció: el genoma, l'epigenoma, el connectome, la dinàmica, el cognom i, finalment, el fenomen.

Algunes de les  preguntes de recerca que es van voler assolir van ser: la relació entre el cervell i el crani, tant a nivell d'evolució com de malalties ("globularització", trastorns mentals), processos d'autonadernació, el codi neuronal oscil·latori del llenguatge, el paper de les regions de Broca, la interacció entre la forma i la mida del cervell, els efectes de la lateralización, la importància de les estructures subcorticals en el llenguatge (tàlem, ganglis basals, hipocamp, cerebel), la interacció entre factors eco-, evo- i devo, les habilitats de "parla" de primats no humans i molt més. Al treballar en aquests temes, es van voler il·lustrar les promeses d'espècies transversals, de domini interdisciplinari i transversals que són les característiques definitòries anomenades 'biolingüística comparativa'.

També tractaren qüestions sobre la filosofia de la biologia i la ciència cognitiva, que són considerades molt importants en el cas d'algunes disciplines joves com la biolingüística. 

 

Informació extreta de la pàgina oficial d'Iniciativa Biolingüística de Barcelona

Conferència Taller 3

Conferència a la sala Actes 1 Conferència sala Actes 1