Press Release - LERU roadmap for an improved position of SSH in the EU research landscape

Autor: 
LERU Social Sciences and Humanities Community
Any de la publicació: 
2013
Breu descripció: 

Nota de premsa (completa i extracte, respectivament) de la League of European Research Universities (LERU), amb propostes i posicionaments de l’entitat envers l’estatus de les CSH en els programes de l’Horitzó 2020 de la Comissió Europea. En la línia del l’event “43 shades of SSH in Horizon 2020”, la LERU proposa un full de ruta per millorar la situació de la recerca en CSH en l’esmentat H2020. Aquest full de ruta es concreta en una sèrie de recomanacions per a les universitats, els estats membres i les fundacions d’àmbit nacional, així com per a la mateixa Comissió Europea. Les mesures fan especial èmfasi en el paper de la recerca en CSH com a motor del canvi social, la interdisciplinarietat (dins l’àmbit de les CSH i conjuntament amb les altres disciplines), el finançament, la participació de les universitats i els estats en xarxes de l’àmbit, i en la millora (quantitativa i qualitativa) de l’espai de les CSH en els programes, comissions d’experts, convocatòries, etc.