Es concedeix l’ajut pel primer projecte europeu H2020 participat pel Parc

 
Pictogrames extrets del web de oficial d'ACCOMPLISSH

A finals del passat mes d’octubre es va resoldre una convocatòria de l’Horitzó 2020 de la Comissió Europea en la qual concorria el projecte ACCOMPLISSH, amb resultat favorable per la proposta. Aquest projecte gira entorn la valorització de l’impacte de la recerca en Ciències Socials i Humanitats. Impulsat i coordinat per la unitat de Societat Sostenible de Universitat de Groningen, inclou com a participant a la Universitat de Barcelona, amb el Parc com un dels agents estratègics de la UB implicats. La xarxa de participants s’estén a nivell europeu, aglutinant fins a 14 universitats europees de 12 països diferents.

La Universitat de Groningen inicia el programa Societat Sostenible al 2011, situant-lo com el tercer dels seus eixos estratègics, que integra les Ciències Socials i les Humanitats en el seu nucli. La seva visió també dona un paper centra a la cooperació interdisciplinària i l’impacte social. El valor de les CSH també és cada cop més evident a escala europea. En molts programes europeus aquestes disciplines han esdevingut crucials per al desenvolupament i la innovació.

La unitat de Societat Sostenible de la Universitat de Groningen va actuar com coordinador del grup del projecte ACCOMPLISSH, format per 13 universitats europees més (Universitat de Glasgow, de la Universitat de Copenhaguen, de la Universitat Mälardalen, Newcastle University, Universitat de Zagreb, de la Universitat de Tartu, Universitat La Sapienza de Roma, de la Universitat de Göttingen, Universitat de Debrecen, la Universitat de Gant de la Universitat de Barcelona, ​​Universitat de Tallinn i de la Universitat de Coimbra). El concepte essencial del projecte és el d’accelerar la co-creació construint una plataforma multi-actor per l’impacte de les Ciències Socials i les Humanitats. Queda recollit en l’acrònim ACCOMPLISSH (ACcelerate CO-creation by setting up a Multi-actor Platform for Impact from Social Sciences and Humanities).   


L'objectiu de ACCOMPLISSH és el de proposar un concepte de valorització de les HCS innovador, i d’escala europea, en un període de 3 anys. S’analitzaran els processos de co-creació orientats a la valorització, a nivell teòric i pràctic, per desenvolupar aquest concepte. Es farà a partir d’una “quàdruple hèlix”, que implica alhora institucions universitàries, empreses, entitats governamentals i de la societat civil. No només s’observaran els elements que fan possibles la co-creació i la valorització, sinó que també anem s’identificaran els eventuals obstacles amb que es pugin trobar aquests. En aquest sentit una primera iniciativa de la Universitat de Groningen, serà establir una plataforma local juntament amb la ciutat de Groningen, i altres agents per investigar el procés de co-creació.

S’observarà de quina manera els resultats obtinguts des d’un punt de vista centrat en CSH tenen un impacte les empreses, les institucions governamentals i la societat civil. Així mateix es reflexionarà entorn el mateix concepte d'investigació, per veure fins a quin punt es pot valoritzar la recerca, no només des de la perspectiva científica, sinó també mirant els reptes socials. Identificar els usuaris finals ja des d’una etapa primerenca serà un factor important. Un altre element clau serà el paper del personal de les universitat implicat, que pot actuar com a nexe entre les institucions científiques i de la societat.
 
En definitiva, la concessió del projecte ACCOMPLISSH és un reconeixement dels esforços col·lectius liderats per la unitat Societat Sostenible de la Universitat de Groningen, la qual ha tingut un paper actiu a Brussel·les des del principi. Ja s’està fent els passos previs per a començar a desenvolupar el projecte a principis de 2016. Amb una durada de 3 anys, es completarà el 2019.

Des del Parc s’anirà publicant puntualment informació sobre el projecte. Podeu consultar també el web oficial d’ACCOMPLISSH.