Finalitza la fase prospectiva d’excavacions a l’edifici exempt de Can Ricart

A principis de 2016 va acabar la fase prospectiva de les excavacions arqueològiques a l’edifici exempt de Can Ricart. Es tracta d’intervencions que es van iniciar a finals de l’any passat, ja que són preceptives a l’inici de les obres. El mòdul on s’ha excavat resta exempt del cos principal, però durant un temps va estar connectat al mateix, per això també rep el nom d’antic “annex”. En els propers mesos es farà públic un resum dels resultats amb de la memòria, que acredita que en aquesta zona no s’han trobat vestigis ni estructures rellevants d’època romana.

Imatges del procés d'excavació Imatges del procés d'excavació Imatges del procés d'excavació Imatges del procés d'excavació Imatges del procés d'excavació Imatges del procés d'excavació
Imatges del procés d'excavació

 

Contribució a l’estudi arqueològic del subsòl barceloní

Imatge del document del Dr. Riera

Imatge del document informatiu dels treballs d'investigació arqueològica del Dr. Santi Riera: Vista dels aiguamolls de Can Ricart i Via Trajana, al lòbul esquerra del riu Besòs.

Durant aquestes cates arqueològiques el Dr. Santi Riera, professor i investigador del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, ha realitzat treballs per aprofundir en el coneixement històric de la configuració del subsòl de Can Ricart. Aquesta intervenció forma part de la recerca sobre el subsòl barceloní que el mateix departament de la UB realitza des de fa 10 anys en col·laboració Servei d’Arqueologia de la Ciutat.

En aquest darrer treball, s’ha pogut recavar informació sobre l’antic aiguamoll que s’emplaçava a l’entorn a de Can Ricart, que s’afegeix al que s’ha investigat prèviament. Com indica el Dr. Riera en el document informatiu d’aquest projecte, “La UB realitza i finança aquest estudi que ha de permetre determinar la cronologia de l’antic estany, la seva caracterització com a zona humida i la reconstrucció del paisatge vegetal i humà d’aquest entorn durant la prehistòria”.