Les Humanitats a debat en el nou monogràfic de Temps d’Educació

Temps d'EducacióDes de finals del passat mes de gener ja es pot consultar on-line el número 51 de la revista Temps d’Educació, amb el monogràfic «L’ensenyament de les humanitats: Perspectives de futur?». La publicació especialitzada editada per l’ICE (Institut de Ciències de l'Educació) de la Universitat de Barcelona dedica la seva atenció a les humanitats en aquest número corresponent al segon semestre de 2016. La publicació compta amb d’altres continguts d’alt interès, tots disponibles en accés obert de manera electrònica.

Amb un total de 7 textos d’acadèmics destacats en l’àmbit humanístic de diferents universitats catalanes, el monogràfic ofereix una visió panoràmica del debat actual sobre l’ensenyament de les Humanitats al nostre entorn. Preguntar-se per l’ensenyament porta als diferents autors a interrogar-se també sobre el paper de les Humanitats en relació a la recerca, la innovació o a l’impacte del coneixement en la societat. S’obren un conjunt de debats que estan ben vius i que, tot i centrar-se en l’entorn català, aporten idees que poden ser vàlides per a altres contextos en el marc universitari.

Com explica el Dr. Josep Monserrat, professor agregat Serra Hunter i Degà de la Facultat de Filosofia de la UB, en la introducció del monogràfic, es fa patent que ‘‘en un moment de grans canvis i de moviments tant en les estructures internes com en el marc social on treballen les universitats, cal procurar tenir clares les línies generals de les seves funcions de manera que quedi ben establert el seu compromís amb el país que les fa possibles. També es tracta de fer que la societat sigui conscient de la responsabilitat que implica voler disposar d’una universitat, i precisament d’una universitat i no d’una altra cosa’’. Ja que gairebé és un tòpic el plany per les humanitats. 

 

A continuació podeu trobar els enllaços a cadascun dels articles que formen part del monogràfic «L’ensenyament de les humanitats: Perspectives de futur?» del número 51 de la revista Temps d’Educació:

 

Volem destacar l’article escrit pel Dr. Gaspar Coll, professor titular de la UB i Comissionat del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona des del gener del 2014 fins al 19 de desembre del 2016, que reflexiona sobre la situació actual de les Humanitats per afrontar als reptes de la societat i de la institució universitària. Proposa algunes possibles respostes a partir de l’aplicació i la interdisciplinarietat de la recerca, amb el Parc de les Humanitats i les Ciències socials com una experiència pilot il·lustrativa.

 

Sobre Temps d’Educació

Temps d’Educació és una revista, fundada al 1989 a la Universitat de Barcelona i dirigida successivament pel Dr. Jaume Trilla (1989-1992), per la Dra. Margarida Cambra (1993-1996) i pel Dr. Conrad Vilanou (des de 1997), amb periodicitat semestral que publica treballs referits a l’educació i la formació en tots els àmbits i nivells on s’acullen diferents estudis, informes de recerca i avaluació crítica d’experiències, com també reflexions, assaigs i notes de lectura. A més a més, és una revista científica indexada a RACD, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i a REDINET (MECD).