Nou congrés europeu sobre el paper de les Humanitats i les Ciències Socials en la innovació social

Aquesta setmana el projecte ACCOMPLISSH ha reunit a Tallinn acadèmics i representants d’agents socials en un congrés sobre innovació social i col·laboració universitat-societat en les disciplines d’Humanitats i Ciències Socials a escala europea. La trobada ha comptat amb membres de la Universitat de Barcelona (UB), una de les 14 universitats del projecte, i de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), una de les entitats de l’entorn català que hi col·laboren.  

Com a projecte centrat en l’impacte social de la recerca en Ciències Socials i Humanitats, ACCOMPLISSH ha aplegat durant les jornades del 13 i el 14 de novembre a més de 70 representants de l’anomenada quàdruple hèlix –conformada per universitat, empresa, administració i tercer sector-, provinents de diferents estats europeus. Aquesta trobada, que s’ha realitzat a finals del segon dels tres anys del projecte, s’ha plantejat com a punt d’inflexió per aplicar els resultats dels debats previs sobre dades i conceptualització teòrica a diferents experiències i casos pràctics. D’acord amb la orientació social del projecte, s’ha treballat com a qüestió central el potencial dels processos d’innovació i la col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix com a eina per afrontar problemes socials. Així, entre les moltes activitats proposades s’hi ha pogut trobar des d’un taller sobre les competències que necessiten els diferents actors per a col·laborar en polítiques públiques, fins a un debat entorn una sèrie de casos reals de projectes conjunts entre universitat i empresa, per exemple.

Com a darrera reunió oficial d’ACCOMPLISSH del 2017, el congrés de Tallinn també ha permès posar en comú amb els representants d’agents socials els temes desenvolupats durant l’any en les darreres reunions de treball de les universitats del consorci, que van tenir lloc a Zagreb (juny) i Barcelona (setembre). Totes les reunions del projecte han comptat amb membres de l’equip de la UB, que participa en el projecte a través del Parc de les Humanitats i les Ciències Socials i d’investigadors del grup de recerca FODIP (Formació Docent i Innovació Pedagògica), de la Facultat d’Educació. Concretament, en aquesta darrera ocasió han representat a la UB la Dra. Núria Serrat, del Departament de Didàctica i Organització Educativa, com a Investigadora Principal; el Dr. Jordi Méndez, del Departament de Mètodes d'Investigació en Educació, i la Sra. Mònica Sabata, experta assessora en comunicació i treball amb agents socials vinculada al Parc de les HCS. Així mateix, per part de l’EAPC hi han participat la Sra. Eulàlia Pla, Sub-directora general de Recerca i de Formació en Alta Direcció; la Sra. Tània Fernández, Cap del Servei de Formació en Alta Direcció; i la Sra. Núria Guevara, Cap del Servei de Recerca, Documentació i Publicacions. Tant els assistents de la UB com les de l’EAPC coincideixen en valorar molt positivament l’esdeveniment tant des del punt de vista de l’organització com dels continguts.

Pel 2018 ja hi ha programats una trobada de les universitats membres d’ACCOMPLISSH a la Universitat de Newcastle i un nou congrés de la quàdruple hèlix acollit per la Universitat de Groningen, que té la responsabilitat de coordinació en el projecte. Pel que fa a la Universitat de Barcelona, durant aquest proper any, té l’encàrrec de seguir treballant en l’activitat de disseminació del projecte, que lidera conjuntament amb la Universitat de Tallin, i començar a preparar la Conferència de Cloenda que tindrà lloc a Barcelona a principis del 2019.

El congrés ha tingut lloc a la ciutat de TallinnRespresentants de la UB i l'EAPC a la trobadaMoment de l'acte

 

Més informació sobre ACCOMPLISSH

Twitter: @ACCOMPLISSH

Llibret informatiu

English version