Com puc venir?

Per ser acceptat com a estudiant d’intercanvi de la Facultat de Geografia i Història, és necessari que completis el FORMAT D’APLICACIÓ DE LA UB

Una vegada completat el formulari online, hauràs d’enviar per correu postal a l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Geografia i Historia la següent documentació:

  • -Dues còpies del format d’aplicació de la UB signat pel tutor de la teva universitat.
  • -Un certificat signat per la teva universitat en el qual consti que has estat seleccionat per a un programa d’intercanvi.
  • -Dues fotografies mida passaport
  • -Certificat de coneixement de la llengua català o espanyol (mínim suggerit B1)

 

La direcció a la qual haurà d’enviar la informació és:

Oficina de Relacions Internacionals

Facultat de Geografia i Història

C/ Montealegre 6, 08001 Barcelona, Espanya

 

DATES LÍMIT

Els estudiants hauran d’enviar els documents prenent en compte nostres dates límit. No s’acceptessin documents que estiguin fora d’aquestes dates:

JUNY 15 per a estudiants que planegen estudiar amb nosaltres un any acadèmic complet o primer semestre.

NOVEMBRE 15 per a estudiants que planegen estudiar amb nosaltres en segon semestre.

 

CARTA D’ACCEPTACIÓ

Una vegada estudiada la teva sol·licitud l’Oficina de Relacions Internacionals t’enviés un comunicat formal sobre la teva acceptació.