M’han concedit una plaça de mobilitat

ACCEPTAR O RENUNCIAR A UNA PLAÇA DE MOBILITAT

Quan et confirmin que t’han concedit la plaça del programa de mobilitat que havies sol·licitat, l’hauràs d’acceptar o rebutjar.

Per fer-ho has d’entrar al SOP, imprimir la carta d’acceptació o renúncia, segons el cas, i lliurar-ne dues còpies signades a l’ORI.

Aleshores el SOP et demanarà algunes dades complementàries com, per exemple, una còpia escanejada del document nacional d’identitat o del compte bancari, entre d’altres. És molt important completar tota la informació requerida.

Si no estàs conforme amb la plaça de mobilitat que t’han concedit, comunica’t amb l’ORI a fi d’estudiar una possible reassignació entre les places lliures.

És important que estiguis atent als terminis que estipula cada convocatòria per acceptar o renunciar a les places atorgades atès que no es pren en consideració cap carta d’acceptació lliurada fora de termini.

A la pàgina web de la Universitat es publica la resolució final de les places dels programes de mobilitat, un cop es tanca el termini per poder acceptar-les o rebutjar-les.

 

NOMINACIÓ DE LA TEVA CANDIDATURA: 

Tenir una plaça de mobilitat concedida per la UB no vol dir que la universitat estrangera t’accepti de manera immediata. Per tant, l’ORI nomina els alumnes seleccionats per cada universitat estrangera ―en aquesta primera etapa només es notifica a les universitats estrangeres la selecció d’alumnes i les característiques: període de l’estada, dades de contacte, nivell i tipus d’estudis. Com a resposta, la universitat estrangera es comunica amb tu per informar-te del procediment per ser-hi acceptat formalment.

Si no reps cap resposta de la universitat estrangera et recomanem que en consultis la pàgina web de mobilitat o bé que t’adrecis a l’ORI.

 

CONEIX LA UNIVERSITAT ESTRANGERA DE DESTINACIÓ: 

És important que et familiaritzis amb la pàgina web de la universitat de l’intercanvi.

A la secció, «On puc anar?» pots consultar les fitxes de les universitats, amb informació sobre procediments d’acceptació, dates límit de lliurament de les sol·licituds, cursos d’idiomes, allotjament i oferta formativa, entre d’altres.

Si tens cap dubte, adreça’t a l’ORI en l’horari d’atenció als estudiants.

 

TRAMITIS A LA UNIVERSITAT ESTRANGERA: 
És molt important que facis la sol·licitud com a alumne d’intercanvi correctament i dins dels terminis establerts per a cada universitat. No enviar una sol·licitud puntualment o fer-ho amb la documentació requerida incompleta por comportar que la rebutgin. Alguns models de sol·licitud requereixen la signatura del responsable de la UB. En aquest cas, l’ORI t’ajudarà a fer el tràmit. És responsabilitat de l’alumne completar la informació requerida per cada universitat estrangera. L’ORI també t’ajudarà si et cal trametre algun document en paper.

 

CERTIFICACIÓ QUE HAS ESTAT SELECCIONAT COM A ESTUDIANT D’INTERCANVI: 
Aquest document el pots descarregar des de l’espai personal de l’aplicació SOP «credencial de l’estudiant». Pot ser útil a l’hora de demanar beques complementàries, per adjuntar-la a la sol·licitud de la universitat estrangera, gestionar una assegurança mèdica o obtenir un visat d’estudis.

 

SOL·LICITUD D’AJUDES COMPLEMENTÀRIES: 
Hi ha algunes ajudes econòmiques complementàries per a estades d’intercanvi. En general es tracta d’organismes públics o privats que presenten les seves pròpies convocatòries. Et pots presentar a totes les que vulguis. Tingues en compte que cada convocatòria té les seves pròpies sol·licituds i dates de presentació. Si tens dubtes sobre com s’han de sol·licitar aquests ajuts, posa’t en contacte amb l’organisme corresponent.

 

TRAMITIS ACADÈMICS ABANS DE MARXAR: 

Abans de marxar a la universitat estrangera t’has d’haver matriculat com a estudiant d’intercanvi. També has de tenir aprovat i signat el «document d’equivalència acadèmica» i / o «Learning Agreement» (l’últim només per a Erasmus).

Com completar el document d’equivalència acadèmica i lerning agremment:

 • -Els documents s’ha d’omplir directament des de l’aplicació informàtica de gestió de mobilitat SOP.
 • -Per fer-ho has de crear un registre per cada assignatura i això vol dir que hauries de tenir la màxima informació possible sobre les assignatures de la universitat estrangera (nom, codi, nombre de crèdits, continguts, etc.)

 

 • -Fer una proposta de convalidació amb assignatures optatives: en aquests casos tindràs més flexibilitat a l’hora de triar les assignatures segons les teves preferències sempre que es tracti de cursos relacionats amb la teva especialitat d’estudis. Quan creïs aquest tipus de registres en el camp de la universitat estrangera hauràs d’emplenar com a mínim els camps de nom, codi i nombre de crèdits. En el camp corresponent a la UB no cal que escriguis cap codi, hi hauràs d’escriure com a nom de l’assignatura «optativa 1» i continuar numerant cada assignatura consecutivament. També hi hauràs de posar el nombre de crèdits. En acabar, recorda’t de marcar la casella corresponent a assignatura optativa.
 • -Fer una proposta de convalidació d’assignatures obligatòries: per poder fer aquest tipus de convalidació, l’assignatura de la universitat estrangera ha de coincidir com a mínim en un 80 % en contingut. En crear el registre de l’assignatura has d’emplenar tota la informació de l’assignatura de la universitat estrangera i en el camp corresponent a la UB hi has d’escriure el codi, el nom i el nombre de crèdits de l’assignatura que vols validar. En acabar, recorda’t de marcar la casella corresponent a assignatura obligatòria.
 • Fer una proposta de convalidació de crèdits d’universitats de fora del Marc europeu: si fas una estada d’intercanvi en una universitat estrangera que no faci servir el sistema europeu de crèdits ECTS, has de calcular el valor dels seus crèdits. Per fer-ho, primer consulta a quantes hores de treball correspon un crèdit a la universitat de destinació. Posteriorment has de fer l’equivalència sabent que per a la UB, 1ECTS = 25 hores.
 • -Cursos d’idiomes: La majoria de cursos d’idiomes oferts per les universitats estrangeres no tenen la consideració d’assignatura convalidable. Consulta cada cas amb el responsable d’estudiants d’intercanvi de la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Geografia i Història.

 

 • -Lliura el document d’equivalència acadèmica i el Learning Agreement (aquest últim només per a Erasmus) a l’ORI, en els terminis estipulats perquè puguin ser estudiats i sotmesos a aprovació, si escau. Si en el teu document d’equivalència acadèmica tens assignatures obligatòries, també hi has d’adjuntar el contingut de l’assignatura de la universitat estrangera.
 • -Si hi ha cap problema amb la proposta de convalidació que has presentat es posaran en contacte amb tu perquè facis els canvis oportuns.
 • -Un cop resolta la sol·licitud del teu document d’equivalència t’avisaran per correu electrònic perquè reclamis els documents originals a l’ORI.

 

MATRICULA DE MOBILITAT:

 •  -Has d’estar matriculat com a estudiant d’intercanvi abans d’iniciar l’estada.
 • -No hi ha automatrícula.
 • -La matrícula és presencial a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Geografia i Història.
 • -S’informa del calendari i el procediment a la pàgina web de la Facultat i també es comunica als alumnes interessats mitjançant correu electrònic.
 • -No et podràs matricular com a estudiant d’intercanvi si no tens el pla d’estudis aprovat.

 

CONTRACTE ERASMUS: 
En el contracte Erasmus es defineixen les ajudes econòmiques que rebràs per a l’intercanvi i les modalitats de pagament. És important que abans de marxar imprimeixis dues còpies del document, les firmis i les lliuris a l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI) o a l’ORI. . 

 

CURSOS D’IDIOMES: 
És important tenir coneixements suficients de la llengua del país d’acollida per poder aprofitar al màxim l’estada. T’informem d’alguns recursos a l’abast dels estudiants de la UB. 

 • -Cursos de l’escola d’Idiomes Moderns de la UB (EIM): l’EIM organitza cursos específics per a estudiants participants en programes de mobilitat abans d’iniciar l’estada a l’estranger. Més informació a EIM
 • Cursos a la universitat d’acollida: La majoria d’universitats europees ofereixen cursos d’idiomes als estudiants estrangers. Generalment es fan a l’inici de l’estada i tenen una enorme varietat d’hores i nivells. Consulta la pàgina de la teva universitat d’acollida per a més informació.

 

ASSISTÈNCIA MÈDICA: 
S’exigeix haver subscrit una assegurança d’assistència mèdica durant tot el període d’estada a l’estranger. 
• Unió europea i països associats: si tens assistència sanitària pública espanyola et cobrirà mitjançant la targeta sanitària europea (TSE). Es recomana sol·licitar-la poc abans de marxar.  Per ampliar informació del tràmit a TARGETA SANITÀRIA EUROPEA

• Resta de països: Comprova quins acords internacionals hi ha vigents. Pots realitzar la consulta a CONVENIS VIGENTS SEGURETAT SOCIAL

• contractar assegurances privades: Si has de contractar una assegurança privada, pots contactar amb la companyia que col·labora amb la Universitat de Barcelona GDS Risk Solutions Corredoria d’Assegurances, SL.  Més informació a GDS 

 

VISATS: 
Es recomana especialment per a estades fora de la Unió Europea. Informa’t a l’ambaixada o consolat corresponent si cal gestionar un visat d’estudiant abans de marxar. També és recomanable que en arribar al país t’inscriguis al consolat com a no resident perquè això et facilitaria obtenir documentació nova en cas de pèrdua o robatori.

 

CARNETS INTERNACIONALS: 
Hi ha un seguit de carnets d’estudiant internacionals amb què pots obtenir descomptes a l’hora de comprar bitllets d’avió, autobús o tren, entrades a museus, etc. Més informació a CARNETS D’ESTUDIANT INTERNACIONAL

 

INFORMACIÓ PRÀCTICA: 
Informa’t bé sobre el país que t’acollirà; per fer-ho et recomanem que consultis: 
Informació sobre països de la unió europea: VIATJAR PER EUROPA, PROTEUS 

• Vacunació: si vols fer una mica de turisme pel país, especialment a l’Amèrica Llatina i la Xina, et recomanem que consultis si cal vacunar-se abans d’anar-hi.