Programes

Els estudiants de la Facultat tenen a l’abast sis programes de mobilitat diferents: Erasmus +, CINDA, BCA, Erasmus Mundus, Conveni general i Conveni específic.

Si vols fer una estada d’un programa de mobilitat internacional en una universitat amb la qual la UB no té cap conveni pots fer una sol·licitud individual.