Erasmus Placement

El programa Erasmus pràctiques s’adreça a estudiants que tinguin una assignatura de pràctiques obligatòria a l’ensenyament; per tant, es tracta d’una activitat amb reconeixement de crèdits.

Per sol·licitar l’ajut, l’estudiant ha de contactar directament amb l’empresa o institució on vol fer l’estada de pràctiques i emplenar el formulari d’acord de formació.

Es pot fer una estada d’una durada entre dos i dotze mesos. Es financen dos mesos o tres mesos. Si l’estada és de més de tres mesos, no es finança la diferència.

Més informació a ERASMUS PRACTIQUES

REQUISITS GENERALS

 • -Estar matriculat en qualsevol ensenyament de grau o màster de la UB.
 • -Els estudiants de grau han de tenir 60 crèdits superats al moment de fer la sol·licitud.
 • -Els estudiants de màster han d’estar matriculats d’un mínim de 30 crèdits, que s’han d’haver aprovat abans d’iniciar l’estada.
 • -El curs acadèmic en què duguin a terme l’intercanvi, els estudiants han de tenir pendents de cursar un mínim de 15 crèdits d’assignatures.
 • -La matrícula a la UB s’ha de formalitzar el mateix curs acadèmic de l’intercanvi.
 • -S’ha d’acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per poder seguir les activitats de la universitat de destinació.

DOCUMENTACIÓ

Els alumnes que vulguin fer una estada de mobilitat Erasmus pràctiques han d’emplenar el formulari online que trobaran a ERASMUS PRACTIQUES.

Un cop emplenat el formulari, s’ha de lliurar a l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de la Facultat de Geografia i Història la documentació següent:

 • -Formulari de sol·licitud en línia, imprès, signat i passat per registre (secretaria).
 • -Acord de formació i compromís de qualitat del programa Erasmus Placement.
 • -Certificat de llengua.
 • -Curriculum Vitae.
 • -Expedient acadèmic (aquest document s’ha de sol·licitar directament a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat i no té cap cost).


AJUDES ECONÒMIQUES

El programa Erasmus pràctiques ofereix ajuts econòmics per facilitar els intercanvis. A la taula següent es pot veure com es distribueixen.

Grup 1: Països del programa amb un nivell de vida superior Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, Regne Unit, Suècia i Suïssa. 400€ /mes
Grup 2: Països del programa amb un nivell de vida mitjà Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Islàndia, Luxemburg, Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia. 350€ / mes
Grup 3: Països del programa amb un nivell de vida inferior Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania i Antiga República Iugoslava de Macedònia. 300€ /mes