FAQ’s

¿PUC PROPOSAR ACORDS DE MOBILITAT?

Podràs proposar la realització d’un nou acord d’intercanvi, sempre que es trobi dins del marc general ERASMUS. Per fer-ho hauràs de contactar amb l’ORI de la Facultat de Geografia i Història, informant del contacte establert amb la universitat estrangera i de l’àrea d’estudi sobre la qual vols proposar el nou acord.

En cas que la proposta d’intercanvi sigui amb una universitat que estigui fora del marc ERASMUS, cal contactar amb l’ORI per estudiar les possibilitats d’acord.

¿COM GESTIONO AJUDES ECONÒMIQUES?

Les ajudes econòmiques varien segons el tipus de mobilitat que es desitgi realitzar i són gestionades directament per l’Oficina Central de Mobilitat (OMPI).

Per a informació sobre les convocatòries vigents podeu consultar:

MOBILITAT PROFESSORAT UB

MOBILITAT PAS UB