Assumpció (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 027148-G)