Antoni Rigalt i Blanch

Antoni Rigalt i Blanch (Barcelona, 1850 — Barcelona, 1914)
Artista. Es formà a Llotja com a dibuixant. Era cosí del pintor Agustí Rigalt i Cortiella, el qual, a més de realitzar dissenys de vitralls, tenia taller. De la seva trajectòria professional inicial cal assenyalar la seva col·laboració en l’empresa del decorador i moblista Francesc Vidal i Jevellí, de la qual, des del 1884, fou l’encarregat de la secció dedicada a vitrall i vidre a l’àcid. El 1887 muntà un taller propi de vidres pintats.

Fou professor de dibuix a l’Escola de Sords-Muts de Barcelona i professor auxiliar de l'Escola de Belles Arts. Pertanyia a l’Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. A l’Exposició Universal del 1888 guanyà una medalla d’or, i participà personalment en la Tercera Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques de Barcelona (1896). Corresponsal artístic de La Ilustración Española y Americana, de Madrid, fou capdavanter en la recuperació de l’art del vitrall i un dels vitrallers més importants del període modernista.

El 1890 s'associà amb l'arquitecte Jeroni F. Granell per crear l'empresa de vitralls A. Rigalt & Cia, que l'any 1903 passà a nomenar-se Rigalt, Granell & Cia, de la qual fou director artístic fins a la seva mort, el 1914.

Disciplina: 
Vitrall

27 obres

Col·lecció
Un racó de Barcelona Secció de Dibuix (MNAC)
Un carreró de Barcelona Secció de Dibuix (MNAC)
Un carrer de Cardona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 003007-D) Secció de Dibuix (MNAC)
Un carrer de Cardona Secció de Dibuix (MNAC)
Un carrer de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 006488-D) Secció de Dibuix (MNAC)
Un carrer de Barcelona Secció de Dibuix (MNAC)
Un aspecte de la reforma de Barcelona el 1909 Secció de Dibuix (MNAC)
Un aspecte de la reforma de Barcelona de 1909 (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 006477-D) Secció de Dibuix (MNAC)
Un aspecte de la reforma de Barcelona de 1909 (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 006476-D) Secció de Dibuix (MNAC)
Un aspecte de la reforma de Barcelona de 1909 Secció de Dibuix (MNAC)
Un aspecte de la reforma de Barcelona Secció de Dibuix (MNAC)
Plaça de Arrieros Secció de Dibuix (MNAC)
Pati de l'Hostal de Girona, carrer de l'Oli Secció de Dibuix (MNAC)
Pati interior de l'hostal de Girona, a la plaça de l'oli Secció de Dibuix (MNAC)
Fosar de les Moreres (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 006464-D) Secció de Dibuix (MNAC)
Fosar de les Moreres Secció de Dibuix (MNAC)
Església de Sant Martí a la Riera de Sant Joan Secció de Dibuix (MNAC)
Còpia d'un vitrall de l'església del monestir de Santes Creus Secció de Dibuix (MNAC)
Carrer de'n Palau Secció de Dibuix (MNAC)
Carrer de la Tapineria Secció de Dibuix (MNAC)
Carrer de l'Avellana (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 006482-D) Secció de Dibuix (MNAC)
Carrer de Barcelona Secció de Dibuix (MNAC)
Aspectes de la reforma de Barcelona de 1909 Secció de Dibuix (MNAC)
vitrall del Cafè restaurant de l'exposició de 1888
vitrall de l'Academia de Ciencias y Artes de Barcelona
vitrall de la Capella de la Mare de Déu de la Medalla Miraculosa de l'església de Montealegre
vitrall de l'Església de Montealegre