Carlos Verger Fioretti

Carlos Verger Fioretti (París, 1872 - Madrid, 1929)

Pintor, gravador i cartellista espanyol. Fill d'una nissaga d'artistes famosos (el pare baríton, i la mare ballarina clàssica), des de ben jove residí a Madrid, on es formà en l'Escola de Belles Arts de San Fernando. El 1904 guanyà per oposició la plaça de professor auxiliar de gravat en l’Escola d’Arts i Oficis, i el 1910 la càtedra de gravat calcogràfic de l'Escola Superior de Belles Arts de San Fernando, en la qual succeí el seu mestre Ricardo de los Ríos. Fou un dels fundadors de l'associació de gravadors que mantingué la revista La Estampa (Madrid, 1911-1914). Cultivà el retrat i la pintura de gènere, però destacà sobretot pels seus aiguaforts, i esdevingué al seu torn mestre d'una generació de gravadors madrilenys i l'introductor de les noves tècniques del gravat en color que havia aprés a França, on estigué pensionat. Els seus gravats es conserven a Madrid en la Calcografia Nacional i en la col·lecció d'estampes de la Biblioteca Nacional; n'hi ha pintures a l'oli en diversos museus, com el del Prado, el de Belles Arts de València i el de Màlaga, entre altres. El Museu Nacional d'Art de Catalunya conserva un dels cartells amb què va participar en concursos convocats a Barelona.

Disciplina: 
Pintura
Dibuix