Fàbrica de medalles Castells

85 obres

Col·lecció
Tercera Exposició de Belles Arts i Indústries Artístiques. Ajuntament de Barcelona a Santiago Rusiñol Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
St. Cugat del Vallès agraït Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Projecte d'enderrocament de la muralla de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 111477-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Projecte d'enderrocament de la muralla de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 111398-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Projecte d'enderrocament de la muralla de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062682-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Projecte d'enderrocament de la muralla de Barcelona Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Premi de l'Exposició de les Arts Decoratives Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Inauguració del monument a Cristòfor Colom (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062645-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Inauguració del ferrocarril de Camfranc Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Inauguració del ferrocarril de Camfranc (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062666-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Inauguració del ferrocarril de Camfranc (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062667-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Inauguració del ferrocarril de Camfranc (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062668-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Inauguració del monument a Cristòfor Colom Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Inauguració del monument a Cristòfor Colom (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062643-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Inauguració del monument a Cristòfor Colom (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062644-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Inauguració del monument a Cristòfor Colom (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062646-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Inauguració del monument a Cristòfor Colom (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062780-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició de floricultura Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició de Plantes i Flors. Societat Catalana d'Horticultura de Barcelona Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició de Puerto Rico. 4rt centenari del descobriment de la illa Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició de mineria i treballs hidràulics de Catalunya i Balears (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 055605-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició-fira Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició de mineria i treballs hidràulics de Catalunya i Balears Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062701-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062688-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062689-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062690-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062691-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062692-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062693-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062694-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062695-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062696-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062699-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062700-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062702-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062703-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062704-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062705-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062706-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062707-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062708-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062687-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062685-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062673-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062672-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062674-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062675-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)
Exposició Universal de Barcelona (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 062676-N) Gabinet Numismàtic de Catalunya (MNAC)