Francesc Berenguer i Mestres

Francesc Berenguer i Mestres (Reus, 1866 — Barcelona, 1914)

Arquitecte. Amic íntim d’Antoni Gaudí, col·laborà intensament amb ell en l’obra de la Sagrada Família i en la de la Colònia Güell. Es compenetrà talment amb l’estil del mestre, que el Celler Güell, a Garraf (1888-90), és presa sovint com a obra seva. Fou autor de l’asil i del santuari de Sant Josep de la Muntanya, a Barcelona (1910-14), i de la casa on visqué Gaudí, al parc Güell (1905). Dibuixant hàbil i expert en decoració, s’especialitzà en projectes de brodats d’or.

Disciplina: 
Arquitectura