Laureà Barrau i Buñol

Laureà Barrau i Buñol (Barcelona, 1864 — Santa Eulàlia del Riu, Eivissa, 1957)

Pintor. D’antuvi conreà la pintura històrica (La rendició de Girona, vers el 1886, fons dels Museus d’Art de Barcelona). Posteriorment descobrí el paisatge de la costa catalana (Caldetes, Tossa), i més tard, d’Eivissa, on, dedicat a la pintura de figura i de paisatge, visqué llargues temporades fins que morí. Exposà a Nova York i a Buenos Aires. El luminisme de la seva obra l’emparenta amb Sorolla. El 1963 fou inaugurat un petit museu que porta el seu nom, a la vila eivissenca de Santa Eulàlia del Riu.

Disciplina: 
Pintura