Marian Burguès i Serra

Marià Burguès i Serra ( Sabadell, 1851 — 1932)

Ceramista. Es formà a Sabadell, Mataró, Coïmbra, Muel, Manises i la Bisbal. A Barcelona fundà el Faianç Català (1891), però s’establí definitivament a Sabadell, on instal.là un important obrador de ceràmica industrial i artística. Publicà Estudis de terrissa catalana (Sabadell, 1925) i Sabadell del meu record (1930).