Cos de vestit del Museu Arxiu Municipal de Calella