Diverses figures masculines en diferents postures. Estudis d'ombres i de panys (c. 1890)