Dues figures masculines amb el braç estés. Estudi d'ombres i de panys (1890)