Escena de la vida de sant Agustí. Composició per al presbiteri de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona