Home assegut i home dret. Estudi d'0mbres i de panys (1890)