Home dret amb bastó. Estudi d'0mbres i de panys (c. 1890)