Planta i secció de l'escala del pati de la Llotja (1911)