Presentació de Colom als Reis Catòlics als Reis Catòlics a Còrdova