Retrat de Miquel Vinyals, un industrial de Terrassa