Santa Catalina de Sena (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 008210-G)