VI Congrés internacional d'arquitectes. Alcalà de Henares