Visita del rey a les caves Codorniu (Museu Nacional d'Art de Catalunya, inv 055631-N)