Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Beques, ajuts i premis Imatge de diagramació
Inici Beques mónUB Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Guia per buscar beques, ajuts i premis arreu Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Introducció inici

Encara que no ho sembli, existeixen moltes convocatòries de beques, subvencions i premis. Són per fer estudis de qualsevol nivell universitari, fer recerca, realitzar cursos d'estiu, sortir a l'estranger a fer una ampliació d'estudis o una recerca, per estudiar la llengua i cultura d'un país, per treballar de lector o d'auxiliar de conversa, per participar en un programa d'intercanvi, per realitzar pràctiques de treball a l'estranger, etc...
La qüestió és on trobar aquesta informació, decidir quines són aquelles convocatòries a les quals ens podem presentar i, finalment, com preparar correctament la documentació a presentar. A continuació fem esment d'aquelles convocatòries més importants perquè tingueu una idea del ventall de possibilitats que existeix. Però tingueu en compte que aquest document és només una selecció.

 

Alguns consells pràctics inici
 • Abans de demanar una beca cal fer-se aquestes preguntes: què vull fer?; on vull anar?; quin idioma domino?
 • Informar-se de les convocatòries de beques tant si estan vigents com si no, ja que si no s'ha arribat a temps, aquesta informació és molt valuosa per tal de poder demanar la propera convocatòria.
 • En cas de presentar un projecte de recerca cal que sigui prou innovador i suggeridor.
 • En cas de sortir a l'estranger cal demanar amb prou antelació l'admissió al centre de destinació on es volen fer els estudis, portar a terme la recerca o realitzar les pràctiques.
 • La lectura de les bases i els impresos s'ha de fer acuradament. Sovint per una errada queda desestimada la sol·licitud.
 • Demanar ajuda als professors o als altres companys que hagin demanat beques i també a les persones que n'informen, pot resoldre molts dubtes.
 • Presentar diverses sol·licituds de beques, no us quedeu només amb una convocatòria.
 • En cas de sortir a l'estranger, es necessiten els següents nivells d'idiomes:
  • Gran Bretanya: nivell Proficiency
  • Estats Units: nivell TOEFL (puntuació mínima de 550)
  • Alemany: nivell Prufung zum nachweis deutscher sprachkenntnisse
  • Itàlia: nivell de tres de CELI
  • França: nivell DELF
 • Per demanar informació sobre els exàmens, cal adreçar-se als Instituts de Cultura dels respectius països. A la resta de països, tot i que és recomanable conèixer la llengua del país, es pot ser admès si es té el nivell d'una d'aquestes llengües esmentades.

 

Beques i ajuts: tipus i principals convocatòries

inici
Atenció: les dates de les beques que s'esmenten a continuació són orientatives i poden variar d'una convocatòria a una altra.

 

Per accedir a la carrera i durant la carrera inici
 • Beca de caràcter general i de mobilitat per realitzar estudis universitaris de grau, primer i segon cicle i màsters oficials.

Característiques: són beques convocades pel Ministerio de Educación per realitzar entre d'altres estudis universitaris de grau, primer i/o segon cicle, màsters oficials. S'han de complir determinats requisits acadèmics i econòmics. Aquestes beques cobreixen les despeses de matrícula, de desplaçament, residència o ajuts compensatoris. La sol·licitud es fa en el moment de fer la matrícula. La convocatòria comença al juny i acaba a l'octubre. A la Universitat de Barcelona els tràmits es fan a la Unitat de Beques i Ajuts a l'Estudiant (Pavelló Rosa), Travessera de les Corts, 131-159, Telèfon: 93 403 72 49.

Característiques: les convoca el Ministerio de Educación y Ciencia i estan destinades a facilitar que els alumnes d'últim curs d'estudis universitaris puguin col·laborar en centres docents o d'investigació universitària, per tal d'iniciar-se en tasques d'investigació directament vinculades amb els estudis que estan cursant. Cal ésser estudiant d'últim curs de carreres de segon cicle i és compatible amb la beca de règim general. Cal tenir un bon expedient acadèmic i, entre d'altres requisits, s'ha de presentar un projecte de col·laboració degudament avalat i puntuat pel Consell del Departament on es vagi a desenvolupar. Es publiquen al BOE i el termini de presentació sol ser de juliol a setembre.  A la  Universitat de Barcelona els tràmits es fan a Unitat de Beques i Ajuts a l'Estudiant (Pavelló Rosa), Travessera de les Corts, 131-159, Telèfon: 93 403 72 49.

El CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) convoca Beques d'introducció a la investigació. La convocatòria d'aquestes beques apareix al BOE. Cal estar matriculat en règim d'ensenyament oficial i en l'últim curs del segon cicle d'ensenyament superior. Entre d'altra documentació cal presentar una memòria.
La Generalitat de Catalunya a travès de l'AGAUR convoca beques per Cursar estudis en centres adscrits . Les convocatòries apareixen publicades al DOGC.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales convoca les beques anomenades "Becas Reina Sofia" per a immigrants, fills i cònjuges. Aquestes beques són per iniciar o continuar estudis universitaris de qualsevol cicle.
La Fundación ONCE i la Fundació Afim convoquen beques per a estudiants discapacitats.
La Fundació Caixa de Manresa convoca beques d'ajut a l'estudi per a estudiants desplaçats del seu domicili habitual i que facin estudis en un centre universitari de Catalunya i que residèixin en una comarca amb implantació de Caixa Manresa. 

 

Després de la carrera (màsters oficials / doctorat / mestratges i postgraus propi/ recerca)

inici

Beques de postgrau per a la formació de professorat universitari (FPU) , convocades pel Ministerio de Educación y Ciencia. L'objecte d'aquesta convocatòria és la formació en tercer cicle dins de projectes d'investigació vinculats a departaments universitaris, en qualsevol àrea de coneixement. Es publiquen al BOE habitualment a l'estiu i acostumen a donar un termini d'un mes per presentar les sol·licituds. A la  Universitat de Barcelona els tràmits es fan a Serveis i Programes per a l'Estudiant (Pavelló Rosa), Travessera de les Corts, 131-159, Telèfon: 93 402 17 75.

Beques predoctorals per a la formació d'investigadors (FPI) , convocades pel Ministerio de Educación y Ciencia. La finalitat principal d'aquestes beques és la formació de titulats superiors universitaris a través de la realització d'una tesi doctoral en projectes d'investigació concrets, finançats pel "Plan Nacional de I+D+I 2000-2003. Es publiquen al BOE i acostumen a donar un termini d'un mes per presentar sol·licituds. A la  Universitat de Barcelona els tràmits es fan a Serveis i Programes per a l'Estudiant (Pavelló Rosa), Travessera de les Corts, 131-159, Telèfon: 93 402 17 75.

Beques predoctorals per a la formació de personal investigador (FI): són beques convocades per la Generalitat de Catalunya, a través de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). L'objecte d'aquesta convocatòria és la formació predoctoral d'investigadors mitjançant la seva incorporació a grups de recerca de les universitats o centres públics de recerca de Catalunya, que tinguin vigent un projecte d'R+D en el qual quedi adscrit el becari, preferentment finançat. La convocatòria es publica al DOGC durant l'estiu. A la  Universitat de Barcelona els tràmits es fan a Serveis i Programes per a l'Estudiant (Pavelló Rosa), Travessera de les Corts, 131-159, Telèfon: 93 402 17 75.

Beques de formació en la recerca i la docencia per a alumnes de tercer cicle de la Universitat de Barcelona. L'objectiu d'aquestes beques és contribuir a la formació en la recerca i la docència d'estudiants de tercer cicle. Amb la finalitat d'assolir aquest objectiu l'estudiant s'haurà de vincular al programa de doctorat del departament, participar en algun dels equips de recerca existents i col·laborar en la docència que tingui assignada el departament. La convocatòria apareix durant l'estiu, i al febrer. A la  Universitat de Barcelona us podeu informar a Serveis i Programes per a l'Estudiant (Pavelló Rosa), Travessera de les Corts, 131-159, Telèfon: 93 402 17 75.

Beques Marie Curie: aquestes beques formen part d'un programa anomenat "Marie Curie Actions - Human Resources and Mobility Activity" de la Unió Europea. Consisteixen en realitzar tant els estudis de doctorat com recerca postdoctoral en un altre país comunitari. Cal demanar l'acceptació prèvia del centre i en principi són obertes a diferents àrees temàtiques. A la Universitat de Barcelona es pot obtenir més informació a l' Oficina de Projectes Europeus de Recerca, Pavelló Rosa (recinte Maternitat), Travessera de les Corts 131-159, 1er pis, tel 934 035 383.

Pel que fa a les entitats privades (fundacions, caixes, etc...) convoquen bàsicament beques per a la recerca o l'elaboració de la tesi doctoral, per exemple la Fundació Jaume Bofill, i la Fundación Caja Madrid.

Per realitzar aquest tipus d'estudis no hi ha convocatòries oficials. Per tant, cal demanar directament a la institució organitzadora del curs si dona algun tipus d'ajut.
La Universitat de Barcelona a través de la Fundació Agustí Pedro i Pons convoca beques per realitzar estudis de postgrau. La convocatòria acostuma a aparèixer al juny i acaba a l'octubre. Els tràmits es fan directament a la Fundació.

Universitat de Barcelona
La Universitat de Barcelona fruit dels convenis que manté amb diferents països, convoca les següents beques per realitzar estudis en centres estrangers, com per exemple: Programa BCA, Beca Knox College i University of Illinois (Estats Units), La Trobe University (Austràlia), Universidad Nacional Autónoma de Mèxic. Per a més informació consulteu: http://www.ub.es/acad/beques/

Alemanya
El Servei Alemany d'Intercanvi Académic (DAAD) (www.daad.es) realitza diverses convocatòries de beques per a l'ampliació d'estudis, per a recerca, i per realitzar cursos d'alemany o d'estiu. Aquestes beques solen apareixer durant el mes de septembre de cada any. A Barcelona hi ha un Centre d'Informació del DAAD (www.daad.es) (Edifici del Goethe-Institut) que informa sobre les beques i els estudis a Alemanya i orienta sobre els tràmits d'aquests ajuts (info@daad.es). A més a més, hi ha dos lectors del DAAD a la Universitat de Barcelona (Filologia Alemanya i Formació del Professorat) que també ofereixen assessorament.

Austràlia
El Govern australià concedeix ajuts d'investigació per a postgraduats estrangers (OPRS) que decideixen realitzar recerca en institucions acadèmiques australianes. A més les universitats australianes concedeixen un nombre limitat de beques per a estudiants no llicenciats que vulguin realitzar els estudis universitaris a Austràlia.

Estats Units
A Espanya la Comisión Fulbright (Comissió d'Intercanvi Cultural i Científic entre Espanya i Estats Units), realitza un seguit de convocatòries per a l'ampliació d'estudis o recerca als Estats Units. Els terminis varien segons la convocatòria i els tràmits es fan directament a Madrid.

Europa
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación convoca anualment beques per a ampliació d'estudis, investigació durant el curs acadèmic i també per a llengua i cultura durant l'estiu a diferents països . Poden presentar-se els estudiants de penúltim i d'últim curs de carrera de cicle superior i els titulats superiors universitaris. Els tràmits d'aquestes beques es fan directament a Madrid. Per a l'ampliació d'estudis o investigació no s'especifiquen unes matèries determinades. Cal tenir l'acceptació del centre o haver iniciat els tràmits.
També convoca les beques per a l'Academia Española de Historia, Arqueologia y Bellas Artes en Roma.

Iberoamèrica i països en vies de desenvolupament
L'Agencia Española de Cooperación Internacional y Cooperación convoca les següents beques: Beques MUTIS per realitzar estudis de doctorat, mestratge i cursos d'especialització de postgrau de 5 a 12 mesos en universitats i centres espanyols, o en universitats i centres en Iberoamèrica i Portugal. 
Convocatòria general de beques per a postgraduats per realitzar estudis de postgrau e investigació en universitats i centres superiors en països d'Iberoamèrica, Àfrica, Àsia, Oceania i europeus receptors de AOD o d'economies en transició. Aquestes convocatòries es publiquen al BOE.
El Govern Mexicà convoca beques per a l'ampliació d'estudis i recerca a centres superiors d'aquest país. La convocatòria apareix al generl i cal fer la sol·licitud directament a l' Ambaixada d'aquest país.

Japó
El Govern Japonès convoca ajuts per realitzar ampliació d'estudis o recerca. També hi ha diferents fundacions japoneses que convoquen beques, com per exemple: la Matsumae Foundation, la Hosei Foundation, la Japan Foundation, la Satoh Foundation, la JSPS (Japan Society Promotion Science), la Canon Foundation...

Altres organismes públics o privats
Hi ha d'altres convocatòries de beques realitzades per entitats privades com fundacions, caixes, etc... Com a exemple, esmentem les següents: les beques convocades per la Fundació la Caixa per a ampliació d'estudis a Gran Bretanya, Estats Units i Alemanya, i les beques de la Caixa de Sabadell per realitzar estudis universitaris a qualsevol país del món.

Qualsevol nacionalitat
L'Institut d'Estudis Catalans convoca borses d'estudi per a investigadors estrangers que vulguin fer recerca sobre qualsevol aspecte de la cultura catalana.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación convoca les següents convocatòries: beques d'investigació a Espanya per a hispanistes estrangers . Els interessats cal que s'informin a les ambaixades o consulats d'Espanya a l'estranger. Beques per a estrangers per a l'ampliació d'estudis, la recerca i per a cursos d'estiu a centres superiors espanyols ; les sol·licituds d'aquestes beques cal gestionar-les des de l'organisme competent de cada país, que és qui també estableix el termini de presentació. Totes aquestes convocatòries es publiquen en el BOE.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales convoca les anomenades Beques Reina Sofia, per a immigrants espanyols, cònjuges o fills que desitgin realitzar o continuar estudis de pregrau o postgrau en centres d'ensenyament superior espanyols. Els interessats cal que s'informin en els consulats o ambaixades d'Espanya.

Ciutadans comunitaris
En general poden presentar-se a a les convocatòries de beques sempre que siguin residents a Espanya i reuneixen els requisits exigits a les bases.

Ciutadans iberoamericans, països àrabs, africans, asiàtics, d'Oceania i països receptors d'ajuda oficial al desenvolupament o països europeus amb economies en vies de transició
L'Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID)  convoca les següents beques : Beques MUTIS per realitzar estudis de doctorat, mestratge i cursos d'especialització de postgrau de 5 a 12 mesos en universitats i centres espanyols. Es poden presentar ciutadans de països iberoamericans.
Convocatòria de beques de la Fundación Carolina: aquestes beques estan dirigides a joves titulats superiors, professionals i investigadors preferentment de països que integren la Comunidad Iberoamericana de Naciones, i que tenen per objecte la col·laboració en la promoció de les relacions culturals i la cooperació en l'àmbit educatiu i científic.

 

 

Altres tipus d'ajuts inici
 • Beques de col·laboració amb serveis de la UB
  La Universitat de Barcelona ofereix als seus alumnes la possibilitat de realitzar tasques de col·laboració a diferents òrgans de la UB i a algunes entitats externes que tenen signats convenis de col·laboració amb la UB. Els estudiants reben a canvi un ajut econòmic. Les beques de col·laboració són una oportunitat de formació complementària, tant acadèmica com personal, per als estudiants que cursen estudis a la UB en règim d'ensenyament oficial.
 • Beques per realitzar pràctiques a l'estranger en empreses
  Esmentarem les següents: les beques de l' ICEX (Instituto de Comercio Exterior) , les "beques COPCA" per realitzar pràctiques en empreses a qualsevol país del món (convocades per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme);  el Programa Leonardo de la Unió Europea per realitzar pràctiques a països de la Unió Europea i el Programa Eurodissea de la Generalitat per realitzar pràctiques a països signataris. També les beques Argo de la Unió Europea, adreçades a llicenciats i diplomats en universitats espanyoles, sense experiència laboral i amb coneixements de com a mínim un idioma dels països de destí i coneixements d'informàtica bàsics. I també les beques Faro per a estudiants universitaris dels últims anys de carrera que permet realitzar pràctiques en empreses europees dins del marc del Programa Leonardo da Vinci de la Unió Europea. 
 • Lectorats, auxiliars de conversa i ajudanties per a futurs professors de llengua (programa Lingua)

  • Lectorats: l'objecte d'un lectorat és el de donar classes d'espanyol / català i difondre la cultura espanyola o catalana en un centre d'ensenyament superior de l'estranger. A canvi el "lector" rep una remuneració mensual. Els lectorats d'espanyol els convoca el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de l' Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollol, generalment s'exigeix una titulació superior en Filologia, Literatura o Lingüística. Les convocatòries van apareixent durant el curs acadèmic. En el cas dels lectorats de català , els convoca la Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Ramon Llull. Cal tenir un títol de llicenciatura preferentment en Filologia Catalana, entre d'altres requisits.
  • Auxiliars de conversa: la seva finalitat és l'ensenyament de la llengua i cultura espanyoles a centres d'ensenyament primari o secundari. Es demana titulació o bé ésser estudiant d'últim curs en la Filologia del país de destinació (per ex.: per Gran Bretanya, la Filologia Anglesa); o bé títol de Magisteri especialitat llengua estrangera o estudiant d'últim curs. Aquests els convoca el Ministerio de Educación y Ciencia i apareixen publicats en una única convocatòria durant el mes de desembre.
  • Ajuts a futurs professors d'idiomes (programa Lingua): es tracta de la realització de pràctiques de docència en centres d'ensenyament del país, l'idioma del qual, el futur professor impartirà.  A Catalunya, els tràmits es realitzen al Departament d'Ensenyament.

   

 • Préstecs gestionats per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)

  Pagament fraccionat de la matrícula dels estudis universitaris: es facilita la concessió de préstecs, en condicions favorables, per al pagament fraccionat en mensualitats, d'acord amb els terminis establerts en cada universitat, de l'import de la matrícula dels estudiants que cursen estudis oficials o propis de 1r i/o 2n cicle, i per als estudis de doctorat per a alumnes amb nacionalitat espanyola, en les universitats públiques de Catalunya i en alguns dels seus centres adscrits.

  Préstecs preferents: es facilita l'atorgament de préstecs als estudiants matriculas en estudis universitaris oficials o propis de 1r i/o 2n cicle en universitats catalanes, de la resta de l'Estat o estrangeres i en programes de postgrau. La finalitat del programa és incentivar la mobilitat estudiantil, millorar el rendiment, fer possible la continuïtat en els estudis i evitar l'abandonament per motius econòmics, i afavorir els programes formatius de postgrau.

  Préstecs universitaris de postgrau: es facilita l'atorgament de préstecs per al pagament de la matrícula de doctorat o de mestratge. De manera opcional i condicionada, hi ha la possibilitat d'obtenir una disposició mensual de caràcter compensatori a l'estudi, durant el període que durin els estudis. Els ajuts van destinats a titulats universitaris que acreditin estar admesos a un programa de doctorat o mestratge universitari.

  Per a més informació: consulteu la pàgina web de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca: http://www.gencat.cat/agaur

 • Programes d'Intercanvi Acadèmic
  El programes d'intercanvi acadèmic són una bona oportunitat per als estudiants universitaris que volen fer una estada en una universitat estrangera. A Europa tenim el programa Erasmus-Socrates de la Unió Europea, que permet fer estades de 3 a 9 mesos en una universitat estrangera. Per a la resta de països, la Universitat de Barcelona manté "convenis bilaterals" amb diferents universitats.
  Per a més informació consulteu: http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm

 

 

Premis inici

 

On buscar la informació , recursos per Internet inici
 • Diaris dels organismes oficials: apareixen les convocatòries de beques i altres ajuts que convoquen els organismes oficials. A continuació esmentarem els que tenen un abast més important:

  BOE (Boletin Oficial del Estado): àmbit Espanya, apareix diàriament de dilluns a dissabte. És consultable per Internet.

  DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya): àmbit Catalunya, apareix diàriament de dilluns a divendres. És consultable per Internet.

  DOCE (Diari Oficial de les Comunitats Europees): àmbit Unió Europea, es publica diàriament. És consultable per Internet.

 • Premsa diària: a la premsa podem trobar suplements o seccions dedicades al tema o també entre les seves pàgines ofertes de beques en forma d'anuncis inserits.
 • Publicacions de difusió gratuïta destinades a públic universitari com per exemple: Gaceta Universitaria, que contenen seccions dedicades al tema de beques.
 • Altres publicacions de quiosc: Mercat de Trabajo, Guia del Treball, Mercat Labora: Laboris..., aquestes publicacions també dediquen seccions al tema de beques i premis.
 • Bibliografia: tot i que la bibliografia no és massa extensa, aquesta és molt útil per tal de tenir referències de convocatòries.
  • Guía de Premios y Concursos literarios en España 2006-2007. 6ª ed. Madrid: Talleres de Escritura Creativa Fuentetaja. (Ramón Cañelles), 2005. Conté: més de 1600 premis i concursos de tots els gèneres.
  • Guía joven de becas en España y en el extranjero. Madrid: La Cueva del Oso, 2000.
 • Internet: aquest mitjà és en l'actualitat fonamental per a la difusió d'aquest tipus d'informació. A continuació us facilitem algunes adreçes web especialitzades en el tema:

  Universia (http://becas.universia.net/es/index.jsp), el primer portal universitari d'àmbit hispà. La secció de beques disposa d'un buscador de convocatòries, i també proporciona la subscripció gratuïta al seu butlletí de novetats.

  Becas.com (http://www.becas.com): web dedicada a donar informació de beques i oportunitats de feina. Disposa d'un buscador de beques.

  Servibeca (http://www.servibeca.es): web especialitzada en el tema. Disposa d'un buscador de beques i d'un servei personalitzat previ pagament.

  Catalonia Recerca (http://www.cataloniaresearch.info): web dedicada a l'investigador/a. Disposa d'una base de dades de beques i premis i un apartat de preguntes més freqüents sobre el tema de molta utilitat.

  Ayudas, subvenciones y becas (http://www.map.es/servicios/ayudas_subvenciones_becas.html). És una base de dades disponible per Internet gestionada pel Ministerio de Administraciones Públicas. Ofereix un llistat mensual en format PDF amb les convocatòries vigents durant el mes. Ofereix informació sobre convocatòries publicades en els diaris oficials tant d'entitats espanyoles com internacionals.

  Becas, premios y subvenciones (http://oasext.mec.es/Sisinfprd/plsqlprd/becas). És una base de dades disponible per Internet i gestionada pel Ministerio de Educación y Cultura. Ofereix informació de beques publicades dins l'àmbit educatiu i cultural.

  Educaweb (http://www.educaweb.com). Portal especialitzat en temes educatius amb una secció dedicada a beques. Són interessants els seus monogràfics sobre diferents temes de l'àmbit educatiu.

  Funding for US Study Online (http://www.fundingusstudy.org/wbs/cont_edit.asp). És una base de dades de beques i ajuts per realitzar estudis a Estats Units.

  També les pròpies institucions convocants publiquen la informació de les seves convocatòries per Internet a través de les seves web's. Aquestes pàgines es poden trobar mitjançant els buscadors d'Internet (Yahoo, Lycos, Google...). Al mateix temps totes les universitats dediquen pàgines dedicades a informar sobre beques i ajuts dins les seves web's. D'altra banda, les llistes de distribució per correu electrònic són molt útils ja que s'informa de les novetats que van apareixent, un exemple és la llista OFER-TRABEC que informa setmanalment de novetats en beques i ajuts tant d'entitats nacionals com internacionals.

 • Punts d'informació de beques:

A la Universitat de Barcelona:
El portal mónUB / Estudiants conté un apartat dedicat al tema de beques, premis i ajuts de diferents tipus.

A Catalunya:
La Fundació Catalana per a la Recerca disposa d'un Servei d'Informació d'Ajuts i Beques (SIAB).

l'Agència d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la informació (DURSI), aquí trobareu tota la informació per sol·licitar el pagament fraccionat de la matrícula, i convocatòries de beques a l'estudi i convocatòries de beques i ajuts a la recerca.

Altres:
Col·legis professionals, Instituts de Cultura, Ambaixades i Consolats, Portal Jove de la Generalitat de Catalunya i punts d'informació juvenil.


INSTITUTS DE CULTURA inici

CENTRE D'ESTUDIS BRASILERS
Pg.de Gràcia, 41, 3r.
08007 BARCELONA
Tel.: 215 64 86
http://www.crub.org.br
E-mail: cebbcn@lix.intercom.es
INSTITUT ALEMANY GOETHE
Manso, 24-48
08008 - BARCELONA
Tel: 93-292 60 06
http://www.goethe.de/wm/bar
E-mail: biblioteca@barcelona.goethe.org
INSTITUT BRITÀNIC
Amigó, 83
08021 – BARCELONA
Tel: 93 209 60 90,
93 209 67 43
http://www.britishcouncil.org/spain.htm
E-mail: isc.barcelona@britishcouncil.es
INSTITUT D'ESTUDIS NORDAMERICANS
Via Augusta, 123
08021 – BARCELONA
Tel: 93 209 27 11,
93 209 28 22
http://www.ien.es
E-mail: 101513.3230@compuserve.com
INSTITUT FRANCÈS
Moià, 8
08006 – BARCELONA
Tel: 93 209 59 11
http://www.institutfrances.org/
E-mail: ifb@institutfrances.org
INSTITUT DE LLENGUA RUSSA PUSHKIN
Pau Claris, 95, 1r. 2a.
08009 – BARCELONA
Tel: 93 318 38 13
http://www.academic.marist.edu/
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA
Pg.Méndez Vigo, 5
08009 – BARCELONA
Tel: 93 487 53 06,
Fax: 93 487 45 90
http://www.iicbarcellona.esteri.it/IIC_Barcellona E-mail: iicbarcellona@esteri.it

 

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Planificació i Serveis Acadèmics
Última actualització o validació:09.05.2011