Eleccions Generals d'Estudiants a Claustre, Juntes de Centres i
Consells d'Estudi 2018

Designació d'interventors

Per ser interventors, els estudiants han de complir un dels requisits següents:

a) tenir la condició de candidats.
b) tenir l'acreditació d'interventor expedida prèviament per l'òrgan convocant, en el cas que no tinguin la condició de candidats.

Cada candidatura pot designar un interventor per mesa electoral.

El procediment per comunicar-ho* consisteix en emplenar el formulari electrònic, disponible del 2 al 8 de maig, imprimir-lo, signar-lo pel responsable de la candidatura i lliurar-lo a la secretaria d'estudiants del centre on estarà ubicada la mesa electoral.

*Atenció: aquest requisit no és necessari per a les persones que tinguin la condició de candidats.

excel HUBc BKC
  • Universitat de Barcelona Servei d'Atenció a l'Estudiant
  • Contacte