Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramació
  Imprimir Tancar Enviar aquesta novetat mónUB Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
MónUB - Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Programa d'acompanyament lingüístic de l'alumnat

El Programa d’acompanyament lingüístic de l’alumnat vol proporcionar complements a la formació en terceres llengües, majoritàriament l’anglès*. La competència plena, però, l’han d’assolir, els estudiants, per altres mitjans. Cada ensenyament de la Universitat de Barcelona ha de definir els mecanismes adients perquè els estudiants assoleixin progressivament la competència en aquestes terceres llengües. Algunes de les accions que se suggereixen són:

  • Rebre la docència d’un mínim d’assignatures en una tercera llengua.
  • Elaborar i defensar el treball de fi de grau en una tercera llengua.
  • En algunes assignatures, presentar en una tercera llengua els enunciats de les proves escrites de l’avaluació i incloure bibliografia o documentació de lectura obligatòria també en aquesta llengua.
  • Fer una estada en una universitat estrangera on la llengua de treball sigui una tercera llengua.
  • Fer les pràctiques externes en una entitat on la llengua de treball habitual sigui una tercera llengua.

Els mecanismes triats han de quedar reflectits en els plans docents corresponents i en el suplement europeu al títol. Alternativament, l’estudiant pot presentar un certificat expedit per centres acreditadors reconeguts que indiqui el nivell de competència lingüística assolida.

D’acord amb les directrius del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el requeriment que l’alumnat ha d’assolir la competència lingüística en anglès en acabar els estudis, els centres poden anar incorporant en els ensenyaments, de manera gradual i progressiva, les competències que garanteixin la possibilitat de:

  • Ser capaç, a primer i segon curs de grau, de consultar bibliografia en una tercera llengua, majoritàriament l’anglès, i d’utilitzar adequadament recursos didàctics en aquesta llengua, segons les especialitats.
  • Ser capaç, a tercer curs de grau, de seguir una classe en una tercera llengua, majoritàriament l’anglès, és a dir, haver assolit un nivell suficient per a la comprensió oral i escrita, cosa que preveu el nivell B1 del marc europeu comú de referència.
  • Ser capaç, a quart curs de grau, de poder expressar-se correctament oralment i per escrit en una tercera llengua, majoritàriament l’anglès, és a dir, amb fluïdesa i adequació, cosa que preveu el nivell B2 del marc europeu comú de referència.

En cas que l’estudiant no conegui el seu nivell de competència, la Universitat de Barcelona li ofereix proves de nivell d’autoavaluació en línia. Si no disposa d’acreditació lingüística pel que fa a terceres llengües, l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) convoca periòdicament proves d’acreditació de nivell en terceres llengües, amb el segell de l’Associació de Centres de Llengües en l’Ensenyament Superior (ACLES) i ofereix la possibilitat d’inscriure’s i examinar-se per obtenir els títols de First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) i Certificate of Proficiency in English (CPE).

D’altra banda, l’EIM imparteix cursos d’idiomes d’acord amb el marc europeu comú de referència i dóna suport a la mobilitat internacional de la Universitat de Barcelona mitjançant tant l’acreditació de coneixement d’idiomes dels aspirants a les beques amb l’organització de proves de nivell Erasmus com la formació subvencionada per adquirir o reforçar l’idioma del país d’estada per a l’alumnat que ja ha obtingut la beca de mobilitat internacional, que d’aquesta manera pot completar la competència lingüística abans de traslladar-se a la universitat d’acollida.

L’oferta formativa de la Universitat de Barcelona es completa amb el Pla de formació de llengua catalana, dels Serveis Lingüístics (www.ub.edu/sl), i el Pla de formació d’espanyol per a estrangers, d’Estudis Hispànics (www.eh.ub.edu).

*També el francès, l'alemany o l'italià

Barcelona, juliol de 2012

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Servei d'Atenció a l'Estudiant
Última actualització o validació:25.07.2012