Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Imatge de diagramació
Imprimir Tancar Enviar aquesta novetat mónUB Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
MónUB - Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

Aprovat l'Estatut de l'Estudiant Universitari

El passat 31 de desembre de 2010, es va publicar el BOE amb la disposició per la qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari que estableix els mecanismes per augmentar la implicació i la participació dels estudiants en la vida universitària i en el disseny de les seves polítiques estratègiques.

El nou Estatut, a més, representa avenços molt importants, entre els quals cal destacar els següents:

 • Progresa en la declaració dels drets i deures dels estudiants.
 • Defineix l'orientació a l'estudiant i la configuració de sistemes tutorials desenvolupats pel professorat i altre personal especialitzat.
 • Descriu l'Atenció a l'Universitari com a element clau per a la formació integral de l'estudiant.
 • Descriu la programació docent de l'estudiant d'ensenyaments que condueixen a l'obtenció d'un títol oficial, definint les pràctiques externes i regulant el dret a una avaluació objectiva, així com a la comunicació i revisió de les qualificacions.
 • Regula la representació estudiantil dins de les universitats, així com la seva participació en organitzacions nacionals i internacionals.
 • Fomenta la convivència i la responsabilitat compartida en la universitat. Contempla la creació de comissions de responsabilitat compartida universitària formades per estudiants, professors i personal d'administració i serveis, i descriu la col·laboració de l'estudiant amb el Defensor Universitari, que podrà assumir tasques de mediació i conciliació.
 • Inclou l'activitat física i esportiva i la formació en valors com a components de la formació integral que les universitats han de proporcionar als estudiants.

L'Estatut crea també un Consell d'Estudiants Universitaris de l'Estat, com a via directa de representació davant el Ministeri d'Educació i que tindrà entre les seves competències:

 • Informar dels criteris de les propostes polítiques del Govern en matèria d'estudiants universitaris.
 • Ésser interlocutor vàlid davant el Ministeri d'Educació.
 • Contribuir activament a la defensa dels drets dels estudiants.
 • Vetllar per l'adequada actuació dels òrgans de govern de les universitats pel que fa a drets i deures dels universitaris.
 • Rebre i segons el cas donar curs a les queixes que presentin els estudiants universitaris.
 • Elevar propostes al Govern.

El Consell d'Estudiants Universitaris de l'Estat, (el seu reglament d'organització serà aprovat properament) estarà constituït inicialment per 3 representants del Ministeri d'Educació, 5 experts designats pel ministre d'Educació i 88 representants dels estudiants.

L'aprovació de l'Estatut de l'Estudiant Universitari ha estat un dels principals objectius del Ministeri d'Educació dins de l'eix "govern" de l'Estratègia Universitat 2015, així com una aspiració dels col·lectius d'estudiants espanyols des de fa dècades. La seva aprovació es produeix després d'assolir el consens sobre la redacció del text amb els principals agents implicats de la comunitat universitària: rectors, comunitats autònomes, representants d'alumnes i docents.

L'objectiu és implicar als estudiants (que representen el 90% de la comunitat acadèmica) com a socis reals en les estructures de presa de decisions de l'educació superior, així com en els debats polítics i pressupostaris. Després de l'aprovació de l'Estatut, correspondrà a la comunitat universitària, en l'exercici de la seva autonomia, desenvolupar els diferents aspectes d'aquest.

Enllaços relacionats:

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Servei d'Atenció a l'Estudiant
Última actualització o validació:08.03.2011