Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Imatge de diagramació
  mónUB Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Representació dels estudiants als òrgans de govern Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
NORMATIVA
COMPOSICIÓ ÒRGANS DE GOVERN
ELECCIONS
(dades de participació)

Reglament general d'Eleccions de la Universitat de Barcelona (Aprovat pel Claustre Universitari, l'11 de novembre de 2019 i modificat el 15 de juliol de 2020)

Acord 1/2020 de la Junta Electoral Permanent. Interpretació de l'art 19.10 del RGE, relatiu a la paritat de les candidatures

Acord 4/2020 de la Junta Electoral Permanent. Interpretació de l'art 19.10 del RGE, relatiu a la cobertura de vacants dels representants dels estudiants en els òrgans col.legiats

Text refós del Reglament d'Organització d'Estudiants (ROE)
(Aprovat pel Consell de Govern el 21 d'abril de 2021) (document PDF)

Estatuts de la UB Enllaç extern
(publicat al DOGC núm. 3993, 22/10/2003)

Estatut de l'Estudiant Universitari Enllaç extern
(publicat al BOE
núm. 318, 31/12/2010)

Normativa general d'universitats:

Catalunya Enllaç extern
 
(enlllaç al web de la Generalitat de Catalunya)
   
Espanya Enllaç extern
 
(enlllaç al web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports)
   
Europa Enllaç extern
 
(enllaç al web Eur-Lex de la Unió Europea)
   

Claustre universitari

Eleccions Generals a Claustre (2018)

Juntes de centre

Eleccions Generals a Juntes de centre (2018)

Consells d'estudis

Eleccions Generals a Consells d'Estudis (2018)

 

Òrgans de govern de la UB

Sindicatura de Greuges

Membres de les comissions del Consell de l'Alumnat

Participació 2018

- Eleccions Generals d'Estudiants a Claustre, Juntes de Centres i Consells d'Estudi 2018

Participació 2016

- Eleccions Parcials d'Estudiants a Claustre i Consells d'estudi i Eleccions Generals a Juntes de centre 2016 (excepte Facultat de Medicina i Ciències de la Salut)

- Eleccions d'Estudiants a Junta de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 2016

- Generals 2016

Participació 2014

Generals 2014 | Parcials 2014

Participació 2012

Generals 2012 | Parcials 2012

Participació 2010

Generals 2010 | Parcials 2010

Participació 2008

Participació 2006

Participació 2004

NOTÍCIES

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Servei d'Atenció a l'Estudiant
Última actualització o validació:27.04.2021