Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Imatge de diagramació
  mónUB Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Carnets joves i internacionals Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Fes-te'ls

ATENCIÓ
per a la tramitació dels carnets ISIC, International Youth Travel Card, ITIC i Alberguista, Carnet Jove Euro<26 trobareu tota la informació a:

Punt d'Informació Juvenil de l'Agència Catalana de la Joventut
c. Calàbria, 147
Metro: Rocafort (L1)
tel. 93 483 83 84

 
 

ISIC / International Student Identity Card
International Youth Travel Card
ITIC / International Teacher Identity Card
Carnet d'Alberguista (REAJ)
Carnet Jove Euro<26
Carnet Som UB (CUB)
Carnet Alumni UB (antics alumnes)
 
 
ISIC / International Student Identity Card inici

carnet ISIC

Aquest carnet de la International Student Travel Confederation (ISTC) és per a estudiants a partir de 12 anys.
Vàlid per a estudiants que cursin qualsevol dels ensenyaments del sistema educatiu (E.S.O., F.P., Batxillerat, Universitat, …) o que estiguin matriculats en qualsevol curs (d’idiomes, de música, …) amb la condició indispensable que la durada del
curs mai no podrà ser inferior a sis mesos.
Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, residències universitàries,… i a l’hora de comprar bitllets i productes turístics a les agències
acreditades a Catalunya i les oficines d’estudiants d’arreu del món. S’ha de tenir present que els avantatges i descomptes poden tenir restricció d’edat en segons quins països.
Per obtenir-lo cal presentar:
- DNI original
- 1 fotografia en color o fotocòpia en color
- Matrícula, carnet o certificat original del centre on consti que l’interessat/da està matriculat/da sempre i quan especifiqui el curs actual.
Preu: 6 €

 

International Youth Travel Card inici

Carnet jove internacional

Aquest carnet de la International student travel confederation (ISTC) és per a joves fins a 25 anys inclosos.
Permet obtenir descomptes a l’hora de comprar bitllets i productes turístics a les agències acreditades a Catalunya i les oficines d’estudiants d’arreu del món, reducció de preus en diferents tipus d’allotjament, en restaurants, botigues ... S’ha de tenir present que els avantatges i descomptes poden tenir restricció d’edat.
Per obtenir-lo cal presentar:
- DNI o passaport original
- 1 fotografia en color o fotocòpia en color
Preu: 6€

 

ITIC / International Teacher Identity Card inici

carnet teacher

Aquest carnet de la International student travel confederation (ISTC) és per a tots els professors en actiu.
Vàlid per a tots els professors que acreditin que treballen amb dedicació plena, és a dir, un mínim de 18 hores
setmanals durant l’any acadèmic en curs.
Permet obtenir descomptes en les entrades a museus, teatres, exposicions, llocs d’interès cultural, …
Per obtenir-lo cal presentar:
- DNI original
- 1 fotografia en color o fotocòpia en color
- Certificat original del centre d’ensenyament on consti que l’interessat/da hi treballa a dedicació plena.
Preu: 8€

 

Carnet d'Alberguista REAJ inici

Carnet d'Alberguista Internacional

És imprescindible per allotjar-se en els albergs de joventut de Catalunya i d'arreu del món. Hi ha les modalitats següents:

 • Carnet d'alberguista juvenil
  Per a joves d'entre 14 i 29 anys inclosos.
  Nacionalitat espanyola.
  Estrangers que tinguin resid ència mínima de 6 mesos a l’estat espanyol. Ho han d’acreditar presentant el permís de residència (NIE). Actualment a tots aquells procedents de països de la Comunitat Europea, no se’ls tramita el NIE per tant poden acreditar-ho presentant, per exemple el passaport i el full d’empadronament, conforme resideixen a
  l’estat espanyol.
  El menors de 14 anys han d’anar obligatòriament amb el carnet familiar amb els seus pares.
  Per obtenir-lo cal presentar:
  - DNI original
  - Autorització paterna, juntament amb fotocòpia del DNI de la persona que autoritza, en el cas de menors d’edat
  Preu: 5 €
 • Carnet d'alberguista adult
  A partir de 30 anys (sense límit d’edat) que tinguin:
  Nacionalitat espanyola
  Estrangers que tinguin residència mínima de 6 mesos a l’estat espanyol. Ho han d’acreditar presentant el permís de residència (NIE). Actualment a tots aquells procedents de països de la Comunitat Europea, no se’ls tramita el NIE per tant poden acreditar-ho presentant, per exemple el passaport i el full d’empadronament, conforme resideixen a
  l’estat espanyol.
  Per obtenir-lo cal presentar:
  - DNI original
  Preu: 12€
 • Carnet d'alberguista de grup
  Per a associacions infantils i juvenils, entitats sòcio-culturals, centres d’ensenyament, ... (mínim 10 persones, no hi ha màxim de components del grup)
  El grup haurà d’estar format per joves de fins a 29 anys inclosos. Els únics que poden ser majors seran els responsables de grup ja siguin professors o monitors.
  Per obtenir-lo cal presentar:
  - Document del centre, degudament signat i timbrat, conforme l’entitat sol·licita el carnet. En el document ha de constar el nom del centre o associació, adreça, NIF i població. En el cas d’entitats sense número d’identificació fiscal, hauran d’indicar el número de DNI del responsable de l’entitat o grup. Haureu de quedar-vos amb la còpia d’aquest document.
  Preu: 15 €
 • Carnet d'alberguista familiar
  Per a matrimonis o parelles amb fills menors de 18 anys.
  Un nen menor de 14 anys no pot fer-se cap carnet individual, per tant haurà d’anar amb un carnet familiar obligatòriament.
  Els fills majors d’edat hauran de fer-se un carnet individual. El carnet només és vàlid per fer-lo servir de manera conjunta, és a dir, si un dels membres que formen part de la família
  volgués fer-lo servir de manera individual no seria vàlid; té validesa només quant tots els membres del grup familiar viatgen junts.
  Famílies nombroses: Gràcies a un acord amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania, el carnet d’alberguista familiar és gratuït per a les famílies nombroses de Catalunya.
  Per obtenir-lo cal presentar:
  - DNI original del pare o mare
  - Llibre de família o equivalent
  Preu: 24 €
 • Carnet Benvinguda per a estrangers (Segells "Welcome Stamps")
  Per a persones estrangeres que no han adquirit el carnet d’alberguista al seu país i passavolants.
  Per a persones estrangeres que viuen a l’estat espanyol però que no tenen el permís de residència o que aquesta no supera el sis mesos.
  Per obtenir-lo cal presentar:
  - Passaport original
  Preu: 21 € (carnet sencer, 6 cupons)
  3.50 € (cada cupó)

 

Carnet Jove Euro<26 inici

carnet jove

El Carnet Jove és un servei de la Generalitat de Catalunya que des de l'any 1986 té per objectiu contribuir a millorar la qualitat de vida dels joves catalans, afavorint l'accés a un ampli ventall d'avantatges en productes i serveis diversos, destacant la cultura i el turisme. Més enllà dels avantatges, des de l'any 2005 es desenvolupa el Programa Connecta't, integrat per diferents actuacions, convocatòries i propostes que cerquen promoure aspectes com la solidaritat, l’europeisme, la participació, la creativitat, facilitar l’accés al món laboral... el Carnet Jove està a la vostra disposició.

Els destinataris del Carnet Jove són els joves catalans d'entre 14 i 29 anys, ambdós inclosos. També poden accedir-hi els joves de l'Estat espanyol i de l'estranger, que el sol·licitin a Catalunya.

Per obtenir el Carnet Jove, pots adreçar-te a qualsevol oficina de la "La Caixa". En un màxim de 4 dies, després de la data de sol·licitud, podràs passar a recollir el Carnet Jove definitiu en aquella mateixa oficina. Cal que presentis el teu DNI i abonis la quota anual de 6,60€. El Carnet té validesa d’un any natural (de gener a desembre).

D'altra banda, pots fer-te el Carnet Jove provisional, el qual et lliuraran al moment i que serà vàlid únicament a Catalunya durant 30 dies.
El provisional pots expedir-lo a les representacions territorials de Joventut, punts d'informació juvenil (consultar quins), albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya i agències de viatge acreditades per L'Agència Catalana de la Joventut. Abans que finalitzi la validesa d'aquest provisional, caldrà que t'adrecis a una oficina de "La Caixa" per sol·licitar el teu Carnet definitiu. D'altra banda, els majors de 18 anys i titulars d'un compte bancari a "La Caixa", també podeu sol·licitar el carnet per Internet, tan sols en la seva modalitat financera.

El teu Carnet Jove també et servirà per tenir descomptes fora de Catalunya, a nivell europeu. Consulta aquí.

Més informació a: www.carnetjove.cat
Per telèfon al 012

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Servei d'Atenció a l'Estudiant
Última actualització o validació:23.06.2010