Network-based MOOCs

Els cMOOC es basen en el connectivisme, principalment en xarxes de comunicació. D'aquesta categoria serien els MOOCs originals impartits per Siemens, Downes i Cormier. No es centren tant en els continguts, sinó en converses, construint el coneixement mitjançant les xarxes socials. S'aporten recursos, però l'explotació i anàlisi adquireixen més importància que qualsevol contingut específic, permet que l'alumne desenvolupi el seu propi pla de treball. És difícil dur a terme una avaluació tradicional. Aquest model connectivista es coneix amb el terme cMOOC.