Comissió d'assessorament UB - MOOCs

La Universitat de Barcelona, per tal de recolzar la creació de MOOCs, ha creat una Comissió d'Assessorament que podrà donar-vos suport en la creació, disseny i desenvolupament dels cursos MOOCs. Igualment, aquesta comissió treballarà per mantenir uns estàndards de qualitat en tots els MOOCs de la UB. La Comissió està constituïda per:

  • Manel Viader: posicionament estratègic i relacions institucionals
  • Jaume Arona: suport al desenvolupament de projectes institucionals
  • Mariona Grané: assessorament pedagògic
  • Amanda Marín: suport tècnic
  • Olga Pujolras: assessorament en activitats d'assegurament de la qualitat

En cas que personal docent de la UB estigui interessat a desenvolupar un MOOC, caldrà que envïi la descripció del projecte a Jaume Arona (jarona@ub.edu) descrivint el MOOC, l'objectiu, els destinataris, els recursos de què es disposa i el calendari previst.A partir de la recepció del mateix, la Comissió treballarà en l'assessorament del projecte i establirà la priorització dels MOOCs pendents de ser publicats.La UB treballarà principalment amb dues plataformes: MiríadaX i Coursera.