U r G e Urbanismo y Género

Género y Políticas de Regeneración Urbana en Centros Históricos: Catalunya - México

Les Jornades s’organitzen en el marc del 10è aniversari de la fundació del grup de recerca Multiculturalisme i Gènere. La celebració es vol fer amb una activitat de divulgació del coneixement, com a part intrínseca del treball que el grup ha anat realitzant al llarg d’aquests anys.

Aquesta jornada té l'objectiu d'analitzar l'espai públic des d'una perspectiva pluridisciplinar, que abasti la mirade de gènere i la diferenciació (social, cultural i econòmica), donant preferència i significat a les pràctiques quotidianes diverses. A través de les diferents ponències i línies d’investigació busquem la complexitat de l'espai urbà donant rellevància a la noció de “quotidià”, que evoca llocs amb sentit col·lectiu on es construeixen relacions de sociabilitat i a on les dones tenen especial rellevància.

Les jornades comptaran amb la participació de diverses professora del Grup , com ara la seva directora del grup i Catedràtica d’història contemporània Mary Nash, la també Catedràtica d’història Sussana Tavera, les antropòlogues Dolores Juliano i Danielle Provansal, les geògrafes Núria Benach i Rosa Tello, entre d’altres.

A més, professors-investigadors convidats de l'Universidad Nacional Autónoma de México amb: l'arquitecte María Lourdes García, l'enginyer i urbanista Miriam Evelia Téllez Ballesteros i, l'urbanista Hèctor Quiroz Rothe.

Per a acabar amb el grup de ponents, hem d'agrair la participació de diverses organitzacions socials, representades per: Emilia Llorca, Associació de Veïns de l'Ostia - Barceloneta. Maria Mas Canals, Associació de Veïns del Casc Antic - Barcelona. Eva Cham, Associació Muso Kafo - Mataró.

PRINCIPAL

Programe:

Dimecres 14 de gener
10:00h INAUGURACIÓ I PRESENTACIÓ, a càrrec de Mary Nash

Eix temàtic 1: Espai Públic
De 10:30 a 11:30h
Ponència a càrrec de Danielle Provansal, antropòloga (MultiGen) “El cuerpo femenino a debate: invisibilidad y visibilidad en el espacio público”

11:30 – 12:00h descanso

De 12:00 a 13:30h
Mirades:
Rosa Tello, geògrafa (MultiGen)
Emilia Llorca, Associació de Veïns de l'Ostia , Barceloneta
María Lourdes García, arquitecte (UNAM)
Debat 13:30 h – 14:00 h

Eix temàtic 2: Diferència
De 16:00 a 17:00h
Ponència a càrrec de Núria Benach, geògrafa (MultiGen) “Lloc i diferencia”

17:00 - 17:30h descanso

De 17:30 a 19:00h
Mirades:
Julieta Piastro, psicòloga (MultiGen)
Maria Mas Canals, Associació de Veïns del Casc Antic
Eva Cham, Associació Muso Kafo
Debat 19:00 h – 19:30 h

Dijous 15 de gener
De 10:00 a 11:30h
Mirades:
Susanna Tavera, historiadora (MultiGen)
Hèctor Quiroz Rothe, urbanista (UNAM)
Miriam Evelia Téllez Ballesteros, enginyera i urbanista (UNAM)

11:30 -12:00h descanso

12:00 a 13:30h
Conclusions finals a càrrec de Rosa Tello, geògrafa (MultiGen)

13:30 - 14:00h
Cloenda a càrrec de M. Angels del Rincón Martínez (Decano de la Facultat de Geografia e Història)
.


Programe.pdf

Jornades: Gènere, espai públic i diferència

Gener 14 i 15 / 2009

Per obtenir 1,5 crèdits de lliure elecció

Universitat de Barcelona.

Facultat de Geografia i Història. Carrer Montalegre, 6 Bcn / 4t pis. Sala Gran.

Jornades: Gènero, Espai Públic y Diferència

MultiGen
mcultur@ub.edu
http://www.ub.es/multigen/multigen/menu.htm