Grup de Recerca Consolidat Multiculturalisme i Gènere

Presentació Membres Recerca Jornades i activitats Publicacions

NOTÍCIA: Conferčncia de la Prof. Cinta Ramblado (Univ. Limerick) "Morality, Nation Building, and Discourses of Femininity in Ireland: The Case of the Magdalene Laundries" 12 de Maig 2015, de 15:30 a 17:00h, Aula 211 Facultat de Geografia i Histňria (Univ. de Barcelona)