tornar a les col·leccions tornar a l'inici
.
L'actual biblioteca de la Unitat d'Història, Legislació i Gestió farmacèutiques conserva part del llegat bibliogràfic de l'antic Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià i és, possiblement, una de les millors biblioteques de Catalunya especialitzada en Història de la Farmàcia. El seu fons inclou manuscrits, fulletons antics i moderns, llibres receptari i un fons d'incalculable valor format per més de 6.000 llibres, molts d'ells exemplars antics sobre farmàcia, química, botànica i medicina, entre els que destaca una col·lecció de farmacopees nacionals i estrangeres. La biblioteca aplega textos antics d'autors farmacèutics i metges de gran prestigi, entre d'altres, Vélez de Arciniega, Nicolas Lemery, Leclerc de Buffon, Cadet de Gassicourt, Virey, Lavoisier, Hernández de Gregorio, Baumé, Davy i Orfila. Tanmateix, el llibre més valuós de tots és, sens dubte, l'únic exemplar conegut de la Concordie Apothecariorum Barchñ (1511) redactada a instàncies del Col·legi d'apotecaris de Barcelona i considerada la primera de les farmacopees dels antics regnes d'Espanya i la segona del món desprès de la de Florència (1498).