Logo

Avís legal

 • Titularitat de la pàgina web

  La Universitat de Barcelona, amb seu a Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 de Barcelona, és la titular d’aquesta web, la qual s posa a disposició dels usuaris de manera gratuïta per difondre el patrimoni cultural, històric, artístic i d’interès científic de la Universitat de Barcelona.

  L’accés a la web implica conèixer i acceptar aquesta informació legal.

 • Propietat intel·lectual

  El Museu Virtual de la Universitat de Barcelona (d’ara endavant MVUB) té llicència d’ús per reproduir i comunicar públicament els textos i els elements gràfics que apareixen en aquesta web. L’usuari sap que aquests continguts estan protegits pels drets de propietat intel·lectual, que poden correspondre al MVUB o a qui en tingui condició d’autor, d’acord amb la legislació vigent referent a la propietat intel·lectual.

  Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, total o parcial, en qualsevol forma o mitjà, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense l’autorització prèvia del MVUB.

  També és propietat exclusiva de la Universitat de Barcelona el logotip o qualsevol altre signe distintiu del Museu, que no es podran utilitzar sense el consentiment previ i per escrit del rector de la Universitat de Barcelona o de la persona en qui delegui.

 • Responsabilitat

  El MVUB rebutja la responsabilitat derivada d’un ús incorrecte de la web, i no respondrà dels danys i perjudicis ocasionats per virus informàtics o pel mal funcionament del navegador. Tampoc no es fa responsable de les informacions contingudes en altres pàgines web no gestionades directament per la Universitat de Barcelona ni d’aquelles a què l’usuari es pugui remetre mitjançant enllaços.

  Tampoc no es fa responsable de les opinions dels usuaris que s’expressin mitjançant fòrums oberts o eines de participació que es puguin crear.

  El MVUB no pot garantir que no hi hagi errors puntuals en el contingut de la informació de la web. En aquest cas, es prendran les mesures pertinents per corregir-los o actualitzar-los al més aviat possible.

 • Modificacions

  El MVUB es reserva el dret a modificar, de manera unilateral i sense avís previ, la configuració i els continguts de la web, totalment o parcialment, així com el seu accés i les condicions d’ús.

 • Limitacions d’ús

  El MVUB es reserva el dret a prohibir o impedir l’accés a la web a qualsevol usuari que no en faci un ús correcte o que hi introdueixi continguts contraris a les normes legals o morals, i cooperarà amb les autoritats en la identificació de la persona responsable.

 • Protecció de dades personals

  D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, les dades de l’usuari facilitades voluntàriament s’inclouran en un fitxer automatitzat del MVUB i s’utilitzaran amb finalitats organitzatives i per a estudis del Museu. Es garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades i la no-cessió d’aquesta informació a tercers sense l’autorització expressa de les persones afectades.

  Per exercir el dret d’accés, rectificació o cancel•lació previstos per la llei, l’usuari es pot adreçar al Museu Virtual de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 de Barcelona, o mitjançant l’adreça electrònica

 • Jurisdicció competent

  Els presents avisos legals es regeixen per la legislació vigent. La Universitat de Barcelona i els usuaris queden sotmesos expressament als jutjats i tribunals de Barcelona, i renuncien a qualsevol altre fur.

 • Copyright

  Copyright Universitat de Barcelona 2010