Logo
inici > notícies > notícies del mvub > La construcció de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona: documents d'arxiu

La construcció de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona: documents d'arxiu
18.12.14

En el marc de les actuacions per organitzar, ordenar, descriure i tractar arxivísticament la documentació dipositada a l’Arxiu Històric de la UB, s’ha creat una mostra virtual de documents relacionats amb la construcció de l’Edifici Històric, que inclou plànols i alguns llibres molt específics. L’objectiu de la mostra és donar a conèixer l’existència d’aquest patrimoni documental, que es podrà consultar en línia a partir del gener del 2015 a través del gestor d’arxius UBDOC.

De moment, s’ha enllestit una primera fase del projecte, en què elCentre de Digitalització de la UB ha digitalitzat els documents referents a la Junta Directiva i Econòmica de les Obres de la Nova Universitat, un organisme que va ser creat expressament per coordinar els treballs de construcció del que avui coneixem com a Edifici Històric de la UB.

La mostra inclou el llibre d’actes i el reglament de funcionament de sessions de l’esmentada junta, així com les memòries, projectes i pressupostos per a la construcció de l’edifici, les infraestructures, la decoració de l’immoble o els accessoris (tant les versions inicials com totes les modificacions posteriors que es van plantejar). A més, s’hi poden veure els controls i inventaris de personal, de materials de construcció, d’estris de treball (de camp i d’oficina), de seguiment del decurs dels treballs, etc.

Entre la tipologia documental identificada destaquen els plànols de l’edifici. N’hi ha que mostren la ubicació de l’Edifici Històric dins del pla urbanístic racional de la Barcelona de Cerdà, d’altres assenyalen el traçat del clavegueram, la distribució dels espais o el disseny dels elements arquitectònics i decoratius (florons, estàtues, frisos, forrellats, baldes, frontisses, el parallamps, el rellotge i les campanes).

L’exposició s’estructura en quatre grups temàtics. A la secció «Emplaçament» s’hi recull una selecció de plànols en què es veu l’encastament de la construcció dins de la graella d’illes projectada per Cerdà, les adaptacions de l’entorn (camí de ronda) i l’encaix amb les infraestructures de la ciutat. La secció titulada «Distribució i disseny d’espais» inclou plànols en què es mostren els dissenys per a la totalitat de l’edifici: planta, alçat frontal, posterior i lateral, amb seccions transversals i longitudinals. El tercer grup de plànols correspon a «Detalls d’elements interiors», en què es mostren baranes, escales, pilastres, frontisses, etc. Finalment, la secció «Paranimf» comprèn una sèrie de dibuixos que recullen la qualitat i el detall del cor de la Universitat.

Per més informació sobre l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, podeu consultar la nostra visita virtual.