Guerra Civil

Efectes dels bombardejos del març de 1938 a l’avantsala del Rectorat. Actualment és la galeria de retrats dels rectors.

La guerra es va deixar sentir a la Universitat i l’edifici va patir molt amb motiu dels bombardejos. Tot i que es mantingueren operatius els laboratoris, les classes es traslladaren als edificis de la Facultat de Medicina i als locals de l’Institut Obrer de Sarrià.

Foto: © ES CAT-AUB 01 – 1f - Arxiu de la Universitat de Barcelona