Campus de Pedralbes

Vista aèria de l’avinguda de la Diagonal a la zona universitària de Pedralbes.

A l’esquerra s’hi veuen les instal·lacions corresponents als estudis d’Economia i Empresa, i també de Dret, mentre que a la dreta s’ubiquen les instal·lacions esportives, les facultats de Física i Química, Belles Arts, Geologia, Biologia i l’antiga Facultat de Geografia i Història, ara seu del Parc Científic.

La zona universitària de Pedralbes va conèixer una activitat constructora intensa a partir de 1957, quan s’hi va bastir la primera facultat, derivada del creixement natural de la Universitat.

Foto: © Universitat de Barcelona