La Immaculada Concepció (II)

Imatge de l'escut universitari amb la Immaculada Concepció extreta de la Memòria d’activitats de la Universitat de Barcelona de 1950.

L’escut de la Universitat de Barcelona vigent durant el període en què la institució va estar instal·lada a Cervera, amb la representació de la Immaculada Concepció, es va reimplantar durant el període franquista. L’any 1970 es restituí el lema Perfundet omnia luce, juntament amb l’escut del districte universitari.

Foto: © Universitat de Barcelona